Jump menu

Main content |  back to top

Als de plannen doorgaan en er vervolgens in het gasveld voldoende gas blijkt te zijn neemt NAM het veld in productie. Hiervoor dienen wij eerst een winningsplan in dat het Ministerie van Economsiche Zaken moet goedkeuren. Mochten we aardgas gaan winnen, dan willen we een transportleiding aanleggen en een productie-unit op de locatie bouwen.

Leiding aanleggen

Als er bij Ridderkerk inderdaad voldoende gas onder de grond zit, gaan we onder de grond leidingen aanleggen om het gas te transporteren. Het gas gaat dan via die leidingen naar de bestaande gasproductielocatie Barendrecht-Ziedewij. Vervolgens wordt het gas verder gebracht naar de behandelingsinstallatie Barendrecht, aan Vaanpark I. Bij het bepalen van de plaats van de leidingen houden we rekening met bestaande bebouwing en de aanwezigheid van overige kabels en/of leidingen.

Productie-installatie

Ook installeren we op de locatie een productie-unit, een installatie van 12 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog het formaat van een fietsenschuur. Dit is een onbemande locatie; er komt alleen zo nu en dan iemand langs om de installatie te controleren.

In overleg met de gemeente proberen we het terrein en de installatie zo goed mogelijk landschappelijk in te passen. Denk aan het plaatsen van bomen om de locatie, of het schilderen van de installatie in een bepaalde kleur die goed past in de omgeving.

Tijdelijk overlast

Het werk aan de transportleidingen en de bouw van de productie-unit zal tijdelijk enige overlast veroorzaken We zullen materialen vervoeren naar het leidingentracĂ© en de locatie. Als de installatie en de leidingen klaar zijn, zult u van de gaswinning zelf niets merken.

NAM isoleert de installatie zo, dat hij slechts 50 decibel produceert. Dat houdt in dat u vlak buiten het hek van de locatie al niets meer hoort. De locatie is ’s nachts spaarzaam verlicht.

Afbeelding 3: Productie-unit voor tien tot vijftien jaar

Afbeelding 3: Productie-unit voor tien tot vijftien jaar