Jump menu

Main content |  back to top

In juni 2009 is het Groningen Long Term (GLT)-project afgerond, dat ruim tien jaar in beslag nam. Twintig locaties in het Groningen-veld zijn gereviseerd en voorzien van compressoren. Inmiddels zijn deze locaties toe aan een ‘upgrade’. De komende jaren krijgen de twintig GLT-locaties een extra compressor. Als eerste komt Schaapbulten aan de beurt. 

Vanaf 2020 zal de druk in het Groningen-veld snel afnemen. Op dit moment komt aardgas nog met een druk van rond de 60 bar uit de put. Het gewonnen gas wordt door middel van compressoren bovengronds op druk gebracht, zodat het naar het leidingnetwerk van Gasunie kan woren vervoerd. Vanaf 2016 gaat NAM elk jaar enkele locaties uitrusten met een extra compressor. In 2023 moeten zo alle locaties zijn voorzien.

Waarom Schaapbulten?

De eerste locatie die NAM onderhanden neemt, is Schaapbulten. NAM heeft gekozen voor deze locatie, omdat er in de omgeving weinig bewoning is. Daardoor is er weinig kans op geluidshinder. Als alles naar wens verloopt, kunnen we de andere locaties op exact dezelfde manier ombouwen: ‘design once, built many’. Dit omdat alle Groningen-locaties verregaand gestandaardiseerd zijn.

Hoe wordt die tweede compressor geïnstalleerd?

Bij de huidige locaties staat de compressor aan één kant van de motor. Het idee is om de tweede compressor aan de andere kant van de motor te plaatsen. De motor bedient op die manier dus twee compressoren. Om dat te kunnen doen, moet de motor wel worden omgebouwd. De leverancier van de motor (Siemens) voorziet de motor van magnetische lagers. Het  is een uniek concept dat nog nergens in de wereld is toegepast bij de productie van aardgas.

Wanneer is Schaapbulten klaar voor de toekomst?

De bouw van de extra compressor is in volle gang. Eind 2013 moet Schaapbulten klaar zijn voor de toekomst. Vervolgens kunnen we het concept kopiëren naar de overige locaties. Extra uitdaging daarbij is dat het in zo kort mogelijke tijd gebeurt. Immers, het Groningen-gasveld is van cruciaal belang voor de Nederlandse aardgasvoorziening. Daarom moeten de Groningen-locaties zo kort mogelijk uit bedrijf zijn. Alleen op die manier kan NAM voldoen aan de gasvraag.