Jump menu

Main content |  back to top

In 1943 werd het olieveld ontdekt, door de Bataafsche Petroleum Maatschappij, een dochteronderneming van Shell. Na de oorlog richtten Shell en Esso de Nederlandse Aardolie Maatschappij op om het veld in productie te nemen. Voordat de oliewinning begon, zat er maar liefst 1 miljard m3 aardolie in het veld. Tussen 1947 en 1996 produceerde NAM ongeveer 250 miljoen vaten olie uit dit veld.

Nog 25 jaar olie

De aardolie in het Schoonebeek-veld is taai en stroperig. Mede hierdoor stopten we in 1996 met de oliewinning in Schoonebeek: de olie was steeds moeilijker naar boven te krijgen. In januari 2011 namen we het veld echter weer in productie. Dankzij nieuwe technieken – horizontale putten in combinatie met stoominjectie – krijgen we de olie gemakkelijker naar het oppervlak.

De verwachting is dat we de komende 25 jaar nog olie uit het veld kunnen produceren. Dat zijn ruim 120 miljoen vaten; ongeveer 19 miljard liter. Genoeg om 25 jaar lang alle auto’s in het noorden op benzine en diesel te laten rijden.

Voorlichting en overleg

Goed nabuurschap is erg belangrijk voor NAM. We willen zo weinig mogelijk overlast veroorzaken. Daarom hebben we – voordat we startten met de herontwikkeling van het Schoonebeek-veld – veel tijd en aandacht besteed aan voorlichting. Ook spraken we regelmatig met omwonenden. We hebben  goed geluisterd naar kritische opmerkingen en deze zo veel mogelijk meegenomen. Omdat de pompen goed zichtbaar zijn in het landschap, hebben de omwonenden bijvoorbeeld meegedacht over de kleur van de pompen. Eveneens hebben we in samenspraak de route van de leidingen aangepast.