Jump menu

Main content |  back to top

In 1933 kreeg de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM), een dochteronderneming van Shell, het exclusieve recht om olie en gas in Noord-Nederland, Overijssel en Gelderland op te sporen. In 1943 ontdekte BPM onder het Drentse Schoonebeek een olieveld. Een ontzettend belangrijke vondst, zo bleek later

In de oorlogsjaren werd er weinig olie uit het veld gehaald. Sabotageacties zorgden namelijk voor transportproblemen en gebrek aan materiaal. Na de oorlog vroeg BPM een winningsvergunning aan en geleidelijk werd de oliewinnning in Schoonebeek opgevoerd. De olie werd per trein naar de raffinaderij van Shell in Pernis vervoerd. In 1947 richtten Shell en Esso de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op.

NAM zette het opsporingswerk van BPM voort en breidde haar activiteiten uit over geheel Nederland. Het olieveld loopt overigens onder de landsgrens door en ligt voor een deel onder Duitsland. Daar wordt de olie ook geproduceerd. Er zijn afspraken gemaakt over wie in welk deel van het reservoir mag boren.

Jaknikkers

Met zogenaamde jaknikkers haalde NAM de stroperige olie naar de oppervlakte. Maar die methode werd steeds minder effectief. In de jaren 70 moesten we al ingrijpende maatregelen nemen om het olieveld rendabel te maken. Deze maatregelen waren echter tijdelijk, en bovendien te duur voor de olie die tijdens een dieptepunt op de wereldmarkt nog maar een kwart van de prijs van daarvoor opbracht. In 1987 sloten we een groot deel van het veld, en op 28 december 1995 staakten we uiteindelijk de productie uit de laatst overgebleven putten.

Opnieuw in productie

geschiedenis bij nam

Ondertussen onderzochten we of met nieuwe technieken oliewinning in Schoonebeek ooit weer mogelijk zou zijn. In 2005 deden we nieuw seismologisch onderzoek en brachten het olieveld nog preciezer in kaart. Nu waren we ook in staat om de verschillende blokken in de diverse aardlagen beter te bepalen.  In januari 2011 namen we het veld weer in productie. Dankzij horizontale putten, lage-drukstoominjectie en een structureel hogere olieprijs, kunnen we weer rendabel olie winnen uit dit veld. De verwachting is dat de Nederlandse aardoliereserves hiermee met ongeveer 50 procent zullen toenemen.