Jump menu

Main content |  back to top

Toen NAM in 1996 de olieproductie in Schoonebeek beëindigde, besloten we meteen te onderzoeken of met nieuwe technieken oliewinning ooit weer mogelijk zou zijn. En dat bleek het geval. Sinds januari 2011 produceren we opnieuw olie in Schoonebeek, dankzij een combinatie van horizontale putten en lage-drukstoominjectie.

Voor de herontwikkeling van het Schoonebeek-veld boorden we diverse horizontale putten in het olieveld. Vroeger werden putten verticaal, vrijwel recht naar beneden, geboord. Bij horizontale putten is er veel meer contact met de oliehoudende gesteentelaag.  Per put kunnen we zo meer aardolie naar boven pompen. Daardoor hebben we minder putten nodig dan vroeger en dus minder locaties. Dat is goedkoper en heeft minder impact  op het landschap.

Stoominjectie

In totaal boorden we tussen 2009 en 2011 in het Schoonebeek-veld 73 nieuwe putten, waarvan 25 bedoeld zijn voor stoominjectie.  De putten zijn verspreid over 18 nieuwe oliewinlocaties. Door een deel van de putten wordt onder lage druk stoom in het gesteente geïnjecteerd. De stoom stijgt tot het niet verder kan en verwarmt de aardolie in het gesteente. Hierdoor wordt de olie meer vloeibaar. Zo kan de olie door het gesteente naar beneden zakken en worden opgepompt door hoogrendementspompen.

Hoogrendementspompen

Hoogrendementspompen nam

Met moderne hoogrendementspompen (hr-pompen) halen we de aardolie omhoog. Deze pompen werken als een omgekeerde fietspomp: ze zuigen als het ware door de putten de aardolie uit de bodem. In het Schoonebeek-veld staan 40 hr-pompen. Ze zijn 15 meter hoog en de buitenkant bestaat uit geborsteld aluminium.  Deze pompen zijn de opvolgens vna de jaknikkers. Deze nieuwe pompen halen per slag 4 keer meer olie naar boven dan bij de jaknikkers het geval was.