Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwsbericht

Werkzaamheden in verband met boring in Schoonebeek gestart

Vrijdag 9 mei wordt op de NAM-locatie 2900 aan de Portlandweg in Schoonebeek gestart met de opbouw van een geluidsscherm. Het geluidsscherm, van enkele meters hoog en vele meters breed, wordt opgezet om te voorkomen dat het dorp Schoonebeek, en met name de wijk Stroomdal, onnodig last zal gaan ondervinden van de boring die NAM halverwege mei op die locatie gaat uitvoeren.

Aanvoer boortoren

Maandag 12 mei vertrekt de boortoren van zijn huidige positie in het westen van het land richting Schoonebeek. Dinsdagochtend 13 mei zullen de eerste vrachtwagens aan de Portlandweg in Schoonebeek arriveren. Het verplaatsen van de boortoren brengt veel vrachtverkeer en vervoersbewegingen met zich mee. De chauffeurs maken gebruik van voorgeschreven NAM-routes.De boortoren wordt daarna in een week tijd opgebouwd. 

Boring

Vervolgens wordt gestart met de boring zelf, waarvan de verwachting is dat dat drie weken gaat duren. De boring gaat 24 uur per dag door, gedurende zeven dagen in de week.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een moderne boorinstallatie met een hoogte van 30 meter. Rondom de boorinstallatie staat tijdelijk materieel dat nodig is voor de uitvoering van de boring. Uiteindelijk zal deze nieuwe put aangesloten worden op een nieuwe stoominjector. Met deze stoominjectieput wordt er stoom in de ondergrond aangebracht om de olie beter te kunnen produceren.

Twitter

U kunt het laatste nieuws over NAM en over de voortgang van de boring ook terugvinden via www.twitter.com/nambv.  

Contact

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier. Buiten kantooruren kunt u eveneens contact opnemen met onze centrale meldkamer in Assen, telefoon 0592-364000.