Jump menu

Main content |  back to top

NAM boort een nieuwe aardgasput vanaf een bestaande locatie nabij het Groningse Ommelanderwijk. Op deze locatie wordt op dit moment geen aardgas geproduceerd. De boring vindt plaats op de locatie aan de Ommelanderwijk en duurt naar verwachting tot half april 2013. 

NAM verwacht op deze bestaande locatie ongeveer tien jaar lang aardgas te kunnen produceren met deze put. Dat komt neer op zo’n 0,8 miljard m3 aardgas. Ter vergelijking: het grote Groningen-gasveld had in het begin een volume van 2800 miljard m3.  Dit gasveld bij Ommelanderwijk is een van de 175 kleine velden waaruit NAM aardgas produceert. Het veld staat niet in connectie met het grote Groningen-gasveld. NAM verwacht dat naar aanleiding van de winning uit deze put de bodem als gevolg van deze winning ongeveer één tot twee centimeter zal dalen op het diepste punt.

Wanneer vindt de boring plaats?

Eind februari heeft NAM de tijdelijke boorinstallatie opgebouwd. Het boren zelf duurt naar verwachting acht weken. Als de put geboord is, halen we de boortoren weer weg. Dat gebeurt half april. De boring gaat dag en nacht door. Als er voldoende gas aanwezig is, wordt een leiding gelegd naar de NAM-locatie bij Wildervank. Op de locatie Ommelanderwijk plaatst NAM tijdens de winning alleen een kleine gasproductie-installatie. Die is zo groot als een fietsenschuur.

Wat merkt u van de boring?

Een boring kan niet ongemerkt plaatsvinden. De boortoren is ongeveer dertig meter hoog. Het bouwen en ontmantelen  van de boortoren duurt elk een week. In die periode moeten we veel materiaal aan- en afvoeren. Maar ook tijdens de boorwerkzaamheden van twee maanden zal er meer vrachtverkeer zijn. Om de overlast te beperken, hebben we de volgende maatregelen genomen:

  • We hebben vaste transportroutes ingesteld. Daarbij wordt vrachtverkeer door woonkernen zo veel mogelijk vermeden. Er wordt alleen overdag gereden.
  • Omdat de boring dag en nacht doorgaat, gebruiken we ’s nachts kunstlicht. De lampen zijn zo veel mogelijk afgeschermd. Zo beperken we uitstraling naar de omgeving.
  • We meten het geluid continu. Als we de afgesproken geluidsgrens overschrijden, passen we de werkzaamheden aan.

Hoe informeren wij u?

Op 25 februari 2013 heeft NAM een inloopavond voor omwonenden gehouden. NAM’ers hebben hier uitleg gegeven over de boring en naar opmerkingen van de bewoners geluisterd.

Meer weten?

Hebt u vragen over deze locatie? U kunt ze stellen aan onze Land en Lease adviseurs