Jump menu

Main content |  back to top

Er zijn in de loop der tijd al vele onderzoeken gedaan voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen. De rapporten kunt u hier terugvinden.

Transparantie

NAM legt verantwoording af over haar activiteiten aan de toezichthouder op de mijnbouwindustrie, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Dat gebeurt onder meer in rapporten die NAM aan SodM stuurt. In veel gevallen gaat het om uitgebreide rapportages in technisch Engels die goed leesbaar zijn voor specialisten met een mijnbouwkundige achtergrond. Om de belangrijkste informatie uit deze rapporten inzichtelijk te maken voor andere geïnteresseerden neemt NAM sinds kort Nederlandstalige publiekssamenvattingen op in deze rapporten en maakt ze openbaar op deze themapagina. Dit past in het beleid van de onderneming naar meer transparantie richting de samenleving.

Hieronder vindt u enkele rapporten die onlangs zijn verstuurd aan de toezichthouder SodM over het thema waterinjectie in de leeg geproduceerde gasvelden in Twente. We publiceren hier de originele rapporten inclusief de publiekssamenvatting. We zijn ons bewust dat de informatie die we bieden nog de nodige vragen kan oproepen.

NAM zal dit deel van de themapagina actualiseren met nieuwe rapporten als daar aanleiding toe is.

Monitoring kwaliteit injectiewater Twente

Voor de waterinjectie zijn diverse vergunningen verleend door verschillende overheden. Deze vergunningen bepalen dat NAM een rapportage opstelt met daarin de hoeveelheden geïnjecteerd injectiewater, de kwaliteit van het injectiewater en de hoeveelheid gebruikte mijnbouwhulpstoffen. Hieronder staan de samenvattingen van de jaarrapportages aan toezichthouder SodM.

Milieu Effect Rapportage