Jump menu

Main content |  back to top

Bij de pijp-in-pijp-methode wordt er een nieuwe kunststof transportleiding in de bestaande pijpleiding ingebracht. Met de keuze voor deze reparatie kiest NAM voor een robuuste oplossing, die zorgt voor een gehele renovatie van de bestaande leiding. Voordeel van deze aanpak met een kunststofbuis is ook, dat het risico op een nieuwe lekkage door corrosie sterk wordt verminderd. Wel neemt de capaciteit van de leiding af, waardoor er minder water geïnjecteerd zal worden in Twente. Het is daarom ook geen definitieve oplossing voor de lange termijn.

Door de keuze voor een pijp-in-pijp-reparatie is het mogelijk de oliewinning in Schoonebeek na de zomer van 2016 weer op te starten. Vanaf medio 2016 zal begonnen worden met de reparatie van de 45 km lange leiding. Met de keuze voor deze reparatie kan NAM flexibel inspelen op de resultaten van het op dit moment lopende onderzoek of waterinjectie van het productiewater in de Twentse gasvelden nog steeds de meest milieuvriendelijke oplossing is.

Achtergrond

NAM wint sinds enkele jaren weer olie in Schoonebeek en verwacht dat de komende 25 jaar te blijven doen.  Het mee geproduceerde water wordt sinds het opstarten in voormalige gasvelden in Twente geïnjecteerd. Afgelopen zomer is gebleken, dat de huidige watertransportleiding niet meer geschikt was voor het transport van het zoute water. Zonder de mogelijkheid om het productiewater af te voeren is er ook geen oliewinning in Schoonebeek mogelijk. Daarom ligt de oliewinning in Schoonebeek sinds de zomer stil.

Waterinjectie in de diepe bodem is volgens de uitgevoerde Milieu Effect Rapportage in 2006, de meest milieuvriendelijk methode om het zoute water, dat vrijkomt bij de oliewinning, af te voeren. De waterinjectie heeft verder ook geen nadelige gevolgen voor de omgeving. Extern onderzoek heeft uitgewezen dat eerder gemelde schades aan sommige huizen in de gemeente Dinkelland geen relatie hebben met de waterinjectie­ activiteiten van de NAM.