Jump menu

Main content |  back to top

LEES HIER

Om ook de laatste 10 procent gas uit een veld te kunnen halen, ontwikkelden we een nieuwe techniek: stikstofinjectie. De stikstof duwt het gas naar de put.

Met behulp van zeepinjectie of het gebruik van zogenaamde velocitystrings, wordt de gasproductie geoptimaliseerd in putten met veel water.

Coiled tubing is een techniek waarbij we een lange en flexibele stalen buis in de put brengen. Zo kunnen we de put schoonspoelen, waarna het gas vrijer kan stromen.

In 2012 heeft NAM de fracking techniek toegepast op 4 bestaande gasputten.  Fracking is de techniek waarbij vloeistofinjectie zorgt voor het verbeteren of op gang brengen van de gaswinning.