Jump menu

Main content |  back to top

Als een aardgasveld wat langer in productie is, kunnen er verontreinigingen in de put komen. Dat kan zout zijn, maar ook zand. Die verontreinigingen kunnen de put verstoppen. We spoelen zulke putten schoon met behulp van een flexibele metalen buis, zodat het gas weer vrij kan stromen. Dit proces noemen we coiled tubing.

Bij gasproductie komen er behalve gas ook andere stoffen mee naar boven. Dat zijn voornamelijk water, zand en condensaat (olie). Als een put al langer in bedrijf is, kan het zout dat in het water zit, zich aan de onderkant van de put hechten. Het zand kan de gaatjes in de aardgashoudende zandsteen verstoppen, waar het gas doorheen moet stromen.

In beide gevallen kan het gas niet vrij meer stromen. Daarom spoelen we de put schoon. Dit gebeurt meestal met water, soms met een mix aan vloeistoffen. Zit er zout aan de put, dan lost dit hierin op. Zand dat de gaatjes in de poreuze zandsteen verstopt wordt mee naar boven gespoeld. 

De put doorspoelen

De vloeistof wordt in de put gepompt door een flexibele, metalen buis. Die noemen we de coil. De coil is op een haspel gerold en kan wel 5 tot 6 kilometer lang zijn. We duwen de coil helemaal naar de onderkant van de put. Aan de bovenkant is de coil verbonden aan een tankwagen met water.

Vervolgens spoelen we het water door de put heen en pompen het weer naar boven. Met het water pompen we ook stikstof mee. Het stikstof helpt om het water omhoog te werken. Zonder stikstof kan het water te zwaar zijn. De hele operatie duurt ongeveer 5 dagen. 

Optimale productie

Zijn de putten doorgespoeld, dan kunnen ze weer optimaal produceren. We voorkomen zo dat de gasproductie in deze velden stilvalt, terwijl de hoeveelheid gas nog  groot is. Coiled tubing gebruiken we ook voor andere toepassingen. Bijvoorbeeld om het gesteente waarin het gas zit, schoon te spoelen. Het gesteente kan verontreinigd zijn, waardoor het gas niet goed kan stromen. Dit belemmert de gasproductie.

In zo’n geval injecteren we zoutzuur in het gesteente. Het zuur verwijdert alle verontreinigingen. Vervolgens pompen we het zoutzuur weer op. Tot slot gebruiken we coiled tubing ook bij nieuwe putten. Als deze worden opgeleverd, zitten ze vol met water. We pompen dit water eruit met de coiled tubing-techniek en stikstof.