Jump menu

Main content |  back to top

Bij aardgaswinning komt er niet alleen aardgas omhoog. Putten produceren naast aardgas ook andere stoffen, zoals aardgascondensaat en water. In een nieuw gasveld komen deze stoffen automatisch mee naar boven. Maar als de put bijna leeg is en de druk laag, blijven deze vloeistoffen soms in de kilometerslange boorput staan. Het gas heeft dan niet genoeg kracht om nog omhoog te komen. Hierdoor kan de put in zijn eigen vloeistoffen stikken. NAM heeft 2 technieken om dit te voorkomen: het toepassen van zeepinjectie en het gebruik van velocitystrings.

Bij zeepinjectie pompt NAM via een kilometers lange en millimeters dunne buis milieuvriendelijke zeep in de put. Door de zeep gaat het water in de put schuimen. Daardoor komt het, ondanks de lage druk, toch met het gas mee naar boven. En worden blokkades in de put voorkomen. Zodra het gas en het schuim in de pijplijn komen, voegen we een anti-zeepmiddel toe om het schuim weer te verwijderen. Wat overblijft, is gas.

Iedere put andere zeep

Iedere put heeft een andere samenstelling van vloeistoffen. Dat betekent dat er voor iedere put een andere zeepsamenstelling nodig is. Van tevoren nemen we monsters, zodat we kunnen uitzoeken welke zeep geschikt is. NAM werkt sinds 2004 met zeepinjectie. 18 gasputten zijn inmiddels uitgerust met techniek voor zeepinjectie. Samen is dit goed voor honderden miljoenen kubieke meters gas extra, die we zonder deze techniek niet konden winnen. Ook op zee gaan we nu zeepinjectie toepassen. Eén put is al voorzien van permanente zeepinjectie en op andere putten voeren we tijdelijke proeven uit. De eerste resultaten zijn goed.

Velocitystrings

Om een put met een lage druk te ontwateren, steekt NAM buizen in de bestaande productieput. Deze buizen heten velocitystrings en hebben een kleine diameter. De vernauwing zorgt voor een hogere gassnelheid. Het water wordt op deze manier mee omhoog gebracht, waardoor de put niet kan verdrinken. Met deze techniek kunnen we de levensduur van ongeveer 30 gasputten met 15 jaar verlengen. Naar verwachting levert dit 100.000 m3 extra gas per dag op.