Jump menu

Main content |  back to top

Tussen 2012 en 2014 heeft NAM de fracking techniek 7 keer toegepast om de gaswinning op bestaande locaties te verbeteren of op gang te brengen. De techniek werd toegepast in Blija, Kollumerpomp, Kiel-Windeweer, Lauwerzijl, Krabburen, Warfstermolen en wederom in Kollumerpomp. Dankzij fracking werd de gasproductie uit deze velden sterk verbeterd. Er wordt nu extra gas gewonnen dat anders in de ondergrond zou achterblijven, zo benutten we de Nederlandse bodemschatten optimaal.

Het zandsteen in deze gasvelden was niet poreus genoeg waardoor het gas niet vanzelf naar de boorput stroomt. De werkzaamheden moesten ervoor zorgen dat de doorlatendheid van het gesteente beter werd, waardoor de gaswinning op gang kwam. Hiervoor werd de frack-techniek gebruikt. Op een gecontroleerde wijze werden plaatselijk kleine scheuren in het gashoudende gesteente aangebracht, op circa 3 kilometer diepte. Dit gebeurde door onder hoge druk vloeistof te injecteren. Het aardgas stroomt nu beter richting de boorput. De techniek wordt al sinds de jaren ’50 regelmatig en succesvol toegepast in Nederland.

Wat is fracking?

Om de doorlatendheid van het gesteente van de gashoudende laag te verbeteren werd de fracking-technologie toegepast. Bij deze technologie wordt vloeistof onder hoge druk via de boorput in een gasveld gepompt. Door de hoge druk worden op gecontroleerde wijze plaatselijk scheuren in het gashoudende gesteente op circa drie kilometer diepte gemaakt.

De vloeistof bestaat uit water (90%), chemicaliën (2%) en kleine keramiek korrels (8%). De korrels blijven als opvulmiddel in het gesteente achter. Zij houden de gecreëerde scheuren open zodat het gas beter en sneller naar de boorput kan stromen. Meer dan de helft van de vloeistof wordt weer geproduceerd uit het gasveld, de rest blijft achter in het gashoudende gesteente.

 

De chemicaliën die in de vloeistof worden gemengd zijn noodzakelijk om de werkzaamheden succesvol en effectief te laten zijn. De exacte samenstelling van de vloeistof verschilt per locatie, dit is maatwerk. De gebruikte chemicaliën zijn ondermeer nodig om wrijving te verminderen, bacteriegroei te voorkomen en corrosie tegen te gaan. Dit soort chemicaliën wordt ook in veel andere industrieën gebruikt.

 

Een gespecificeerd overzicht van de vloeistof en de gebruikte chemicaliën per locatie kunt u hieronder downloaden. 

Transparantie

Aangezien fracking een veelbesproken onderwerp was en is, en bovendien sterk gekoppeld aan de hele discussie rondom schaliegaswinning heeft NAM voorafgaand aan de werkzaamheden een aantal aanvullende maatregelen genomen. Zowel op gebied van veiligheidsvoorzieningen, werkprocesses als op het gebied van communicatie.

 

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de landelijke politiek, NGO’s, opinieleiders, waterbedrijven, provinciale en lokale overheden. Transparantie was daarbij het sleutelwoord. De werkzaamheden zijn tijdig aangekondigd via diverse lokale media en de gemeentelijke websites. In veel gevallen waren ook de lokale dorpsverenigingen betrokken. Voor elke fracking activiteit was een aparte projectpagina gemaakt op www.nam.nl waar via een webcam de werkzaamheden te volgen waren. Gemeenteraden en lokale bestuurders zijn vooraf geïnformeerd en samen met omwonenden uitgenodigd voor werkbezoeken tijdens de fracking-werkzaamheden op de NAM locaties.