Jump menu

Main content |  back to top

NAM verbouwt steeds meer grote, bemande productieplatforms op zee in kleine 'monotowers'.  Die vallen minder op, zijn voordeliger in bouwkosten en krijgen hun energie van windmolens en zonnepanelen.

Ze werken volautomatisch, dus er is nauwelijks of geen bemanning meer nodig. Daarmee hoeven er minder helikopters naar de platforms toe te vliegen, want er is minder bevoorrading nodig. Dit is veiliger, goedkoper en duurzamer. Zo kan NAM uit steeds kleinere gasvelden olie en gas produceren.

Hypermodern Swift-boortoren

Voorheen gebruikte NAM goed uitgeruste boorplatformen voor het boren van nieuwe putten op de Noordzee. Deze grote installaties waren eigenlijk te geavanceerd voor het werk dat moest worden verricht. Daarom ontwierp NAM samen met partners een nieuwe boorinstallatie speciaal voor gebruik op de Zuidelijke Noordzee, de Swift. Een relatief kleine boortoren die geoptimaliseerd is voor de kleine velden die NAM wil aanboren. De Swift Rig kan snel worden neergezet tegen minder kosten. Op deze manier is het mogelijk om zelfs de kleinste olie- en gasveldjes aan te boren.

Slimme leidingen en aansluitingen

NAM heeft een slimme oplossing bedacht om leidingen snel op de zeebodem aan te leggen. De leidingen worden van tevoren op het land gemaakt en op een haspel gerold. Vervolgens zetten we die haspel op een schip en rollen we die leidingen af op de zeebodem. Ook de aansluiting op de systemen van de productieplatformen gebeurt in kleine modules die van tevoren worden gemaakt. Dat scheelt niet alleen veel geld, maar ook veel aan- en afvoer van materialen. Nieuwe velden worden zo in snel tempo gekoppeld aan bestaande infrastructuur.

Testen

Zijn er technieken die werken voor gasproductie op land, dan kijken we of deze ervaringen ook door te voeren zijn voor velden op zee. Dit is niet alleen goedkoper, maar ook veiliger. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van zeepinjectie in bijna lege gasputten. Op land is ervaring opgedaan om met behulp van zeepinjectie ook het laatste beetje gas uit een veld te halen.

Momenteel wordt deze ervaring ook in bijna lege gasvelden in de Noordzee toegepast. Eén put is al voorzien van permanente zeepinjectie en op andere putten voeren we tijdelijke proeven uit. De eerste resultaten zijn goed; ook offshore blijkt deze techniek te werken.