Jump menu

Main content |  back to top

NAM investeert in slimme technieken en innovaties om de winning van gas en olie duurzamer te maken. Zo hebben we in de gaszuiveringsinstallatie in Emmen een installatie geplaatst om het ‘zure aardgas’ op een biologische manier te ontzwavelen. Dat gebeurt met behulp van bacteriën. Ook verlichten we een deel van onze locaties in open gebieden ’s nachts met ClearSky-lampen. Dat is groen licht, waardoor er minder overlast is voor flora en fauna.  NAM steunt een onderzoek van de Universiteit Wageningen om de effecten van dit groene licht beter in kaart te brengen.

Kleinere boortorens

Doordat we ons focussen op gaswinning uit de kleine velden om het grote Groningen-veld voor de toekomst te sparen, kunnen we vaak relatief eenvoudige technieken toepassen. Zo kunnen we boorinstallaties gebruiken die steeds kleiner, efficiënter en winstgevender zijn. Sinds een aantal jaren gebruiken we een boortoren van maar 30 meter hoog: de Synergy. De vroegere torens waren wel 60 meter hoog.

De kosten voor het boren van een put gaan hiermee omlaag, waardoor het eerder rendabel is om met een put aan de slag te gaan. Voor het boren van grotere putten hebben we een speciale boortoren ontwikkeld. Deze toren werkt stiller, straalt minder licht uit en heeft minder energie nodig dan de oude boortorens. Ook kan hij sneller en efficiënter vervoerd worden. Vanzelfsprekend staat in alle gevallen veiligheid voorop.

Invloed op de omgeving beperken

Als NAM werkzaamheden uitvoert, moeten er veel materialen aan- en afgevoerd worden. Hierbij beperken wij de overlast zo veel mogelijk. Zo spreken wij af met gemeente(n) en omwonenden langs welke routes onze chauffeurs moeten rijden. Is de locatie eenmaal in productie genomen, dan beperken wij de overlast tot een minimum. Een standaard productie­locatie van een klein veld is niet groter dan een voetbalveld en de installaties zijn niet hoger dan twee meter. Ze werken vrijwel geluidloos.

Bovendien zorgen wij ervoor dat de locaties zo goed mogelijk in het landschap passen. In veel gevallen proberen we omwonenden te betrekken bij onze activiteiten en te luisteren naar hun ervaringen. Dat doen we vooraf, maar soms ook als we al aan het werk zijn. Dan nodigen we omwonenden uit voor een bezoek aan de locatie. Ervaring leert dat omwonenden het zeer waarderen als ze uitleg krijgen over de werkzaamheden die we uitvoeren. En als wij uiteindelijk een locatie opruimen, dan doen we dat in overleg met de eigenaar. Daarbij kijken we naar de beste oplossing voor elke specifieke situatie.