De Kroonborg vaart om een boorplatform heen op zee

Nieuwe manieren van werken op zee

NAM zet steeds vaker schepen in voor het vervoer van medewerkers en materieel naar platforms. Veel efficiënter, veel milieuwinst.

Nieuwe manieren van werken op zee
Een kind achterstevoren op een stoel met zijn wang leunend tegen de leaning met op de achtergrond een radiator

Het winnen van aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.

Het winnen van aardgas
Voorgevel van buurthuis en ontmoetingscentrum

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

Leefbaarheid en duurzaamheid
Gevel van een pand dat versterkt is

Veiligheid bij aardbevingen Groningen-gasveld

Experts onderzoeken het verband tussen gaswinning en de veiligheid in Groningen. Op basis van dit onderzoek kunnen maatregelen worden genomen.

Veiligheid bij aardbevingen Groningen-gasveld

Uitgelicht

Onderzoeksprogramma Groningen

We willen de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en veiligheid beter begrijpen. Daarom heeft NAM een uitgebreid onderzoeksprogramma opgezet.

NAM en het onderwijs

NAM vindt het belangrijk om jongeren te informeren over energievraagstukken. Ook willen we jongeren interesseren voor technologie in het algemeen.

Nieuws

Nexstep: Nationaal Platform voor ontmantelen en hergebruik olie- en gasvelden

NAM is actief betrokken bij het onlangs gelanceerde Nexstep, het nationaal platform Hergebruik & Ontmanteling. De olie- en gasindustrie zal binnen dit platform nauw samenwerken om de kansen bij het ontmantelen van olie- en gasvelden optimaal te benutten en de aanwezige infrastructuur waar mogelijk te hergebruiken in de energietransitie.

NAM voorzag ook dit gasjaar Nederland van warmte

In het gasjaar 2016-2017 produceerde NAM bijna 24 miljard (23,98) kubieke meter aardgas uit het Groninger-gasveld. Dit sluit aan bij de diverse richtlijnen die in het winningsbelsluit zijn opgenomen zoals een vlakke productie en de leveringszekerheidwens.

Boortoren eind deze week in Noordbeemster verwacht

Begin september kondigde de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de boring van een extra put op de NAM-locatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster aan. De voorbereidende werkzaamheden op de locatie zijn in volle gang, om eind deze week de boortoren te kunnen ontvangen.

Elektronische nieuwsbrief

Blijf via e-mail op de hoogte van de ontwikkelingen binnen NAM. Wij versturen eens per twee weken een nieuwsbrief waarin we u graag informeren over duurzaamheid, innovatie, samenwerking in de regio en andere belangrijke onderwerpen op het gebied van gaswinning.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Waar kunnen we u mee helpen?

Overlast door activiteiten

NAM werkt overal in Nederland. Het is mogelijk dat bewoners in de omgeving overlast ondervinden door onze werkzaamheden.

Schade melden

Er zijn verschillende formulieren om eventuele schade snel aan NAM te kunnen melden. Dat geldt voor zowel particulieren als bedrijven.