Het laatste nieuws

Het laatste nieuws

Alle nieuwsberichten over onze activiteiten, de afbouw van het Groningen-gasveld, onderhoudswerkzaamheden en gas- en olieproductie op land en op zee.

Lees het laatste nieuws

Nieuws

Reactie NAM op rapport parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen heeft vandaag haar eindrapport aangeboden.

Website Omgevingstraject Grijpskerk Norg gelanceerd

Nieuwe website informeert omwonenden en geïnteresseerden over het omgevingstraject voor de gasopslagen Norg en Grijpskerk

Actualisatie winningsplan gasveld “Collendoorn”

De NAM heeft bij het ministerie van EZK een actualisatie van het bestaande winningsplan “Collendoorn” aangevraagd.

Over de NAM

De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) is een innovatief bedrijf dat energie levert aan de samenleving en de industrie. Dat doen we door het opsporen, ontwikkelen en produceren van olie en gas uit de Nederlandse ondergrond. Het is ons streven om dit veilig en efficiënt te doen, zonder schade voor mens en milieu. Tijdens de energietransitie willen we onderdeel zijn van de oplossing. Als we een betrouwbaar energiesysteem willen behouden, denken wij dat innovatie en aardgas nodig zijn voor de uitdagingen op het gebied van klimaat/samenleving (CO2).

Over de NAM

Opruimen locaties Groningen

In 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besloten om de gasproductie uit het Groningen-gasveld in 2022/2023 te stoppen.

Aardgasproductie op zee

Circa 28 % van het Nederlandse aardgas wordt op zee gewonnen, uit ongeveer 150 velden. De NAM is de derde gasproducent op zee.

Hoe wordt aardgas geproduceerd?

Aardgaswinning op land gebeurt altijd op dezelfde manier: opsporen, boren van aardgas en vervolgens het opruimen van de winningslocatie.

Onze historie

In 1947 richten Shell en Esso gezamenlijk de NAM op. Sinds 1948 wint de NAM gas op land, sinds 1975 gas op zee.

Verduurzaming van onze eigen activiteiten

Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is het verduurzamen van onze activiteiten en onze installaties.