Nieuws

Nieuws

Nieuwe informatie over de energietransitie, actuele onderhoudswerkzaamheden of lokale leefbaarheidsprojecten leest u allemaal in het laatste nieuws.

Lees het laatste nieuws
Ontstaan, kracht en gevolgen

Ontstaan, kracht en gevolgen

Door een lagere druk in de ondergrond als gevolg van gaswinning kunnen spanningsveranderingen optreden. Dit kan weer leiden tot een aardbeving.

Aardbevingen: ontstaan kracht en gevolgen
Onze historie

Onze historie

In 1947 richten Shell en Esso gezamenlijk NAM op. Sinds 1948 wint NAM gas op land, sinds 1975 gas op zee.

Lees meer over onze historie

Nieuws

Ontwerpinstemmingsbesluit gasveld Ternaard ter inzage

De NAM heeft het winningsplan in 2019 ingediend om vanaf 2023/2024 het gasveld Ternaard in productie te kunnen brengen.

Groot onderhoud gasbehandelingsinstallatie NAM Den Helder

Op de locatie Den Helder vindt in september groot onderhoud plaats aan een deel van het offshore aardgasleidingnetwerk.

Geen rol voor het Groningen gasveld na 2022

Zienswijze van de NAM naar aanleiding van ontwerp vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2021-2022 door minster van Economische Zaken en Klimaat

NAM start sluiting Annerveen gasveld

De NAM is op 30 juni 2021 gestart met de eerste stap om het Annerveen gasveld te sluiten.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Feiten en cijfers

Informatie over gasdruk en bodemdaling of welke aardbevingen er waren. Hoe zwaar waren ze en waar vonden ze plaats? Wat zeggen de gebouwsensoren?  

Schade en overlast

NAM probeert overlast, bijvoorbeeld door geluid of verkeer, zoveel mogelijk te beperken. Ook de veiligheid van omwonenden vinden we heel belangrijk.

Locaties en activiteiten

NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.