Nieuws

Nieuws

Nieuwe informatie over de energietransitie, actuele onderhoudswerkzaamheden of lokale leefbaarheidsprojecten leest u allemaal in het laatste nieuws.

Lees het laatste nieuws
Ontstaan, kracht en gevolgen

Ontstaan, kracht en gevolgen

Door een lagere druk in de ondergrond als gevolg van gaswinning kunnen spanningsveranderingen optreden. Dit kan weer leiden tot een aardbeving.

Aardbevingen: ontstaan kracht en gevolgen
Onze historie

Onze historie

In 1947 richten Shell en Esso gezamenlijk NAM op. Sinds 1948 wint NAM gas op land, sinds 1975 gas op zee.

Lees meer over onze historie

Nieuws

Kabinet brengt EITI transparantierapport over afdrachten aan overheid uit

EITI in Nederland heeft haar eerste rapport gepubliceerd met feitelijke en begrijpelijke informatie over delfstoffenwinning en de daarbij behorende financiële stromen in Nederland.

Kabinet stelt schadeprotocol kleine velden vast

Het kabinet heeft het schadeprotocol kleine velden vastgesteld. Medio 2020 komt er een schadeloket en een Commissie Mijnbouwschade. Op die manier worden dan de schademeldingen door gaswinning uit kleine velden afgehandeld.

Eerste fase ‘Omgevingsproces Gaswinning Ternaard’ wordt afgerond

De eerste uitkomsten van het ‘Omgevingsproces Gaswinning Ternaard’ zijn maandag 9 december bekend gemaakt.

Minister Wiebes bij start ontmanteling locatie Ten Post

Op NAM-locatie Ten Post is demontagebedrijf Meuva op maandag 9 december begonnen met het verwijderen van de bovengrondse installatie. Het is de eerste locatie van het Groningen gasveld die bovengronds wordt opgeruimd.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Feiten en cijfers

Informatie over gasdruk en bodemdaling of welke aardbevingen er waren. Hoe zwaar waren ze en waar vonden ze plaats? Wat zeggen de gebouwsensoren?  

Schade en overlast

NAM probeert overlast, bijvoorbeeld door geluid of verkeer, zoveel mogelijk te beperken. Ook de veiligheid van omwonenden vinden we heel belangrijk.

Locaties en activiteiten

NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.