Nieuws

Nieuws

Nieuwe informatie over de energietransitie, actuele onderhoudswerkzaamheden of lokale leefbaarheidsprojecten leest u allemaal in het laatste nieuws.

Lees het laatste nieuws
Ontstaan, kracht en gevolgen

Ontstaan, kracht en gevolgen

Door een lagere druk in de ondergrond als gevolg van gaswinning kunnen spanningsveranderingen optreden. Dit kan weer leiden tot een aardbeving.

Aardbevingen: ontstaan kracht en gevolgen
Onze historie

Onze historie

In 1947 richten Shell en Esso gezamenlijk NAM op. Sinds 1948 wint NAM gas op land, sinds 1975 gas op zee.

Lees meer over onze historie

Nieuws

Reactie op SodM inspectierapport AME-1

Na een inspectie van SodM hebben we de gasproductie op AME-1 tijdelijk stilgelegd en inmiddels weer opgestart.

Bericht over gasproductie ‘Vries-10’ onjuist: NAM hield zich aan winningsplan

Suggestie dat NAM zonder instemming gas heeft geproduceerd uit het veld Vries-Zuid is volstrekt onjuist.

Financieel resultaat NAM 2020

Boekjaar 2020 is afgesloten met een verlies van 315 miljoen euro, o.a. als gevolg van de lage gas- en olieprijzen door de COVID-19 crisis.

Reactie op kamerbrief ‘NAM-op-afstand’, 31 maart 2021

De kamerbrief ‘NAM op afstand’ markeert het moment waarop de NAM op afstand staat van de regelingen van de aardbevingen door gaswinning in Groningen.

Waar kunnen wij u mee helpen?

Feiten en cijfers

Informatie over gasdruk en bodemdaling of welke aardbevingen er waren. Hoe zwaar waren ze en waar vonden ze plaats? Wat zeggen de gebouwsensoren?  

Schade en overlast

NAM probeert overlast, bijvoorbeeld door geluid of verkeer, zoveel mogelijk te beperken. Ook de veiligheid van omwonenden vinden we heel belangrijk.

Locaties en activiteiten

NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.