Het laatste nieuws

Het laatste nieuws

Alle nieuwsberichten over onze activiteiten, de afbouw van het Groningen-gasveld, onderhoudswerkzaamheden en gas- en olieproductie op land en op zee.

Lees het laatste nieuws

Nieuws

Financieel jaarverslag NAM 2021

Op het gebied van de financiële resultaten was 2021 een goed jaar. Mede dankzij de aanzienlijk hogere gasprijzen in vergelijking tot 2020 heeft de NAM 2021 winstgevend afgesloten.

De NAM legt gasproductie platform AME-2 tijdelijk stil

De NAM heeft de productie van aardgas vanaf het onbemande platform AME-2 in de Noordzee ten noorden van Ameland tijdelijk stilgelegd.

De NAM wil helderheid over aardbevingskosten en vraagt arbitrage aan

Op 31 januari 2022 heeft de NAM bij het Nederlands Arbitrage Instituut een aanvraag ingediend om een geschil met de overheid te laten beslechten.

Bijstelling gaswinning Groningen

Het kabinet heeft aangekondigd dat de te verwachten gaswinning uit het Groningen gasveld voor het lopende gasjaar naar boven moet worden bijgesteld.

Over de NAM

De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) is een innovatief bedrijf dat energie levert aan de samenleving en de industrie. Dat doen we door het opsporen, ontwikkelen en produceren van olie en gas uit de Nederlandse ondergrond. Het is ons streven om dit veilig en efficiënt te doen, zonder schade voor mens en milieu. Tijdens de energietransitie willen we onderdeel zijn van de oplossing. Als we een betrouwbaar energiesysteem willen behouden, denken wij dat innovatie en aardgas nodig zijn voor de uitdagingen op het gebied van klimaat/samenleving (CO2).

Over de NAM

Opruimen locaties Groningen

In 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besloten om de gasproductie uit het Groningen-gasveld in 2022/2023 te stoppen.

Aardgasproductie op zee

Circa 28 % van het Nederlandse aardgas wordt op zee gewonnen, uit ongeveer 150 velden. De NAM is de derde gasproducent op zee.

Hoe wordt aardgas geproduceerd?

Aardgaswinning op land gebeurt altijd op dezelfde manier: opsporen, boren van aardgas en vervolgens het opruimen van de winningslocatie.

Onze historie

In 1947 richten Shell en Esso gezamenlijk de NAM op. Sinds 1948 wint de NAM gas op land, sinds 1975 gas op zee.

Verduurzaming van onze eigen activiteiten

Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is het verduurzamen van onze activiteiten en onze installaties.