Nieuws

Nieuws

Nieuwe informatie over de energietransitie, actuele onderhoudswerkzaamheden of lokale leefbaarheidsprojecten leest u allemaal in het laatste nieuws.

Lees het laatste nieuws
Ontstaan, kracht en gevolgen

Ontstaan, kracht en gevolgen

Door een lagere druk in de ondergrond als gevolg van gaswinning kunnen spanningsveranderingen optreden. Dit kan weer leiden tot een aardbeving.

Aardbevingen: ontstaan kracht en gevolgen
Onze historie

Onze historie

In 1947 richten Shell en Esso gezamenlijk NAM op. Sinds 1948 wint NAM gas op land, sinds 1975 gas op zee.

Lees meer over onze historie

Nieuws

NAM reactie op advies Commissie MER

De Commissie adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat het ingediende milieueffectrapport op een aantal punten van betere informatie of toelichting te laten voorzien.

NAM wijzigt structuur om op termijn kleine velden te kunnen verkopen

De NAM is van plan haar operationele structuur aan te passen en de kleine gas- en olievelden op land en zee onder te brengen in vier nieuwe BV’s.

Reactie NAM over gedeeltelijke betaling van facturen voor versterkingskosten

De NAM uit opnieuw zorgen aan het ministerie van EZK over de onvoldoende onderbouwde facturen voor versterkings- en uitvoeringskosten.

Niet NAM maar IMG voert publieke regelingen smartengeld en gederfd woongenot uit

De NAM staat wettelijk op afstand van de uitvoering van schadeafhandeling door gaswinning in Groningen, waarvoor u terecht kunt bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Waar kunnen wij u mee helpen?

Feiten en cijfers

Informatie over gasdruk en bodemdaling of welke aardbevingen er waren. Hoe zwaar waren ze en waar vonden ze plaats? Wat zeggen de gebouwsensoren?  

Schade en overlast

NAM probeert overlast, bijvoorbeeld door geluid of verkeer, zoveel mogelijk te beperken. Ook de veiligheid van omwonenden vinden we heel belangrijk.

Locaties en activiteiten

NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.