Meer over Mediatheek

Kabinetsbesluit Winningsplan

NAM diende 1 april 2016 een actueel Winningsplan in. Hierin verwerkte NAM nieuwe inzichten over aardbevingen en gaswinning uit het Groningen-gasveld

Mediatheek en downloads

In de mediatheek vindt u formulieren, foto’s, video’s en andere belangrijke bestanden met betrekking tot gaswinning en aardbevingen.

Begrippenlijst

Gaswinning en aardbevingsonderzoek kent vele technische aspecten, de door ons gebruikte begrippen zijn niet altijd even helder, vandaar deze begrippenlijst