Aanvraagformulier Leefbaarheid en Duurzaamheid

Met dit formulier kunt u projecten aandragen in het kader van de Leefbaarheid en Duurzaamheidsregeling.

Schadeformulier aardbeving door gaswinning

Schademeldformulier voor de aardbevingsschade buiten de provincie Groningen

Meldpunt contractors

Formulier voor medewerkers van (sub)contractors werkzaam op NAM-locaties om melding te doen van verbetermogelijkheden of onrechtmatigheden.

Meldpunt gewasschade

Formulier voor het melden van schade aan gewassen

Klachtenformulier

NAM hecht veel waarde aan een goede relatie met haar buren. Klachten en reacties kunt u bij ons altijd kwijt.

Aanvraagformulier waarderegeling

Formulier voor het aanvragen van compensatie voor waardedaling ten gevolge van aardbevingen

Aanvragen informatie

Formulier voor het aanvragen van papieren publicaties.