Met dit programma wordt tot en met 2018 25 miljoen euro in het gebied geïnvesteerd.

Doel is een bijdrage te leveren aan de structurele ontwikkeling van de leefbaarheid, duurzaamheid en waardering van de regio. Dat draagt bij aan een eerlijker verdeling van ‘lusten en lasten’ van de aardgaswinning in Groningen.

Formulieren

Formulieren voor het online aanvragen van informatie of het melden van schades

Formulieren