Conform overheidsbeleid werken NAM-medewerkers tot nader order zoveel mogelijk thuis ter voorkomen van besmetting en verspreiding van het coronavirus. We verzoeken u daarom vriendelijk het aanvraagformulier digitaal aan ons te doen toekomen. Uiteraard blijft het mogelijk uw aanvraag per post in te dienen, in dat geval zal uw aanvraag worden opgepakt zodra onze medewerkers weer vanuit kantoor kunnen werken. Ook in het vervolg van de procedure kan vertraging optreden, omdat woningopnames voorlopig niet plaatsvinden. We hopen op uw begrip.

Uw woning dient gelegen te zijn in de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Het Hogeland (voormalige gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum), Midden-Groningen (voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren) en het grondgebied dat per 1-1-2016 tot de gemeente Ten Boer behoorde (en inmiddels deel uitmaakt van de gemeente Groningen).

Als onderdeel van uw aanvraag vragen wij u om onderstaande vragen volledig in te vullen. De gevraagde informatie is vereist om uw aanvraag op zorgvuldige wijze in behandeling te kunnen nemen en uw situatie te kunnen beoordelen. Wij zullen uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk verwerken overeenkomstig de privacywetgeving en deze niet voor andere doeleinden gebruiken.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met 0592 –363800.

Meer over Mediatheek

Klachtenformulier

NAM hecht veel waarde aan een goede relatie met haar buren. Klachten en reacties kunt u bij ons altijd kwijt.

Aanvraagformulier Leefbaarheid en Duurzaamheid

Met dit formulier kunt u projecten aandragen in het kader van de Leefbaarheid en Duurzaamheidsregeling.