TNO draagt zorg voor de uitbreiding van het netwerk aan gebouwsensoren. Op basis van onder andere het gebouwtype en de locatie van de woning wordt een afweging gemaakt welke gebouwen in aanmerking komen voor het onderzoek

Meer over Mediatheek

Klachtenformulier

NAM hecht veel waarde aan een goede relatie met haar buren. Klachten en reacties kunt u bij ons altijd kwijt.