Aardbevingen

Recente aardbevingen, met (voelbare) magnitude van 2.0 en hoger.

2019

09-06 Garrelsweer – 2.5
22-05 Westerwijtwerd – 3.4

2018

05-06 Warder – 2.5
13-04
 Garsthuizen – 2.8
08-02 Loppersum – 2.0
08-01 Zeerijp – 3.4

2017

10-12 ‘t Zandt – 2.1
27-05 Slochteren – 2.6
26-04 Scharner – 2.0
11-03 Zeerijp – 2.1

2016

23-12 Zuidlaren – 2.4
01-11 Wirdum – 2.2
02-09 Schildwolde – 2.1
25-02 Froombosch – 2.4

2015

30-10 Meedhuizen – 3.2
30-09
 Hellum – 3.1
18-08 Kolham – 2.0
07-07 Thesinge – 2.1
07-06 Loppersum – 2.0
27-05 Uithuizen – 2.0
24-03 Appingedam – 2.3
25-02 Appingedam – 2.3
12-01 Sappemeer – bijgesteld naar 1.5
06-01 Wirdum – 2.7

2014

30-12 Woudbloem – 2.8 op de schaal van Richter
05-11 
Zandeweer – 2.9 op de schaal van Richter
30-09 
Ten Boer – 2.8 op de schaal van Richter
01-09 
Froombosch – twee aardbevingen – 2.6 en 1.6 op de schaal van Richter
09-08 
Appingedam – 2.0 op de schaal van Richter
02-07 
Slochteren – 2.1 op de schaal van Richter
18-03 
Rottum – 2.1 op de schaal van Richter
11-03 
Schildwolde – 2.3 op de schaal van Richter
18-02 
Westerwijtwerd – 1.7 op de schaal van Richter 
13-02 
Leermens – 3.0 op de schaal van Richter
05-02 Geelbroek – 2.0 op de schaal van Richter

2013

27-11 Appingedam – 2.0 op de schaal van Richter
09-11 Annen – 2.4 op de schaal van Richter
04-09 Zeerijp – 2.8 op de schaal van Richter
16-08 Lageland – 2.1 op de schaal van Richter
20-07 Oosterwijtwerd – 2.4 op de schaal van Richter
03-07 Garrelsweer – 3.0 op de schaal van Richter
16-03 Eemshaven – 2.0 op de schaal van Richter
15-02 Wirdum – 2.0 op de schaal van Richter
11-02 Garrelsweer – 2.0 op de schaal van Richter
09-02 ‘t Zandt – 2.7 op de schaal van Richter
07-02 Zandeweer – 3.2 op de schaal van Richter
07-02 Zandeweer – 2.7 op de schaal van Richter
19-01 Overschild – 2.4 op de schaal van Richter

2012

16-08 Huizinge – 3.6 op de schaal van Richter
15-08 Leermens – 2.4 op de schaal van Richter

Politiek en Bestuur

2018

24-04 NAM gaat niet in beroep tegen uitspraak waardevermindering (WAG)
02-02 Loppersum clusters stilgelegd
31-01 Reactie NAM op nieuw schadeprotocol Groningen
27-01 NAM reactie op ‘403 verklaring’ in media
23-01 Hof Leeuwarden verwerpt hoger beroep van NAM
18-01 NAM geeft inzicht in effecten volumevermindering op seismiciteit
10-01 NAM levert rapport aan SodM over beving Zeerijp

2017

15-11 Uitspraak Raad van State: ‘veiligheid staat voorop’
07-11 Hoger beroep WAG-zaak: niet of waardedaling als gevolg van aardbevingen moet worden vergoed, maar op welk moment
05-09 Rapport over aardbevingen in gebied Appingedam - Loppersum
13-07 NAM-directeur Gerald Schotman spreekt bij Raad van State
03-07 Sodm keurt Groningen Meet- en Regelprotocol goed
28-06 NAM in beroep bij Raad van State: ‘Overheid, schep heldere kaders voor gaswinning in Groningen’
24-05 Reactie NAM op wijzigingsbesluit gaswinning
05-05 Ook afstand in schadeproces kleine velden
31-03 NAM op afstand van schade-afhandeling
30-03 Reactie NAM op OVV-rapport

2016

17-11 Drie vragen aan Thijs Jurgens over NAM en rechtszaken
10-11 NAM niet in beroep tegen definitief besluit gaswinning in Groningen
02-11 Actualisatie meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen
23-09 Aankondiging definitief besluit gaswinning in Groningen
12-08 NAM dient zienswijze ontwerpbesluit gaswinning Groningen in
24-06 Reactie NAM op ontwerpbesluit gaswinning in Groningen
01-04 NAM dient geactualiseerd Winningsplan in voor Groningen-gasveld

2015


18-12 Meerjarenprogramma NCG en toelichting Minister Kamp
18-11 Uitspraak Raad van State inzake Instemmings en Wijzigingsbesluit
17-11 Minister Kamp kondigt wetsvoorstel omkering bewijslast aan
03-11 NCG presenteert Meerjarenprogramma
27-10 NAM achter de schermen: Friese politiek maarkt kennis met wereld van aardgas
06-10
Halfjaarrapportage onafhanelijke raadsman
28-09 NAM gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland over de compensatie van waardedaling van woningen door aardbevingen in Groningen. Lees hier de reactie van NAM.
10-09 Raad van State behandelt het beroep van Groningers en milieuorganisaties tegen gaswinningsbesluit van minister Kamp.
09-09 Definitief akkoord aardbevingbestendiger afbouwen Groninger Forum.
02-09 Rechtbank Noord-Nederland heeft uitspraak gedaan in de rechtzaak over waardedaling door aardbevingen.
08-06 Rechtszaak waardedaling woningen, aangespannen door Stichting Waardevermindering door Aardbevingen in Groningen (WAG) en 12 woningcorporaties
08-06 Minister Kamp (EZ) informeert Tweede Kamer met Kamerbrief over besluitvormingsproces t.a.v. gaswinning in Groningen per 1 juli 2015
01-06 Start Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen 
29-05 Uitspraak Raad van State m.b.t. verzoek stopzetten productie Eemskanaal; lees hier de reactie van NAM op deze uitspraak.
20-05 Zitting Raad van State over de voorlopige voorziening cluster Eemskanaal
28-04 Stemming in de Tweede Kamer over herziening van de Mijnbouwwet en een amendement over omkering bewijslast bij schade door mijnbouwactiviteiten.
28-04 Debat in de Tweede Kamer over het OVV-rapport en het Gasgebouw
23-04 Hoorzitting Tweede Kamer over waterinjectie in Twente
21-04 Hoorzitting in de Tweede Kamer over het OVV-rapport
16-04 Debat in de Tweede Kamer over een herziening van de Mijnbouwwet
14-04 Een uitspraak van de Raad van State over een aanvraag voor een voorlopige voorziening over gaswinning in Groningen
01-04 De Raad van State boog zich woensdag 1 april 2015 over een tweetal verzoeken om hangende de beroepsprocedure de productie uit het Groningen-gasveld geheel of gedeeltelijk te beperken. Lees er hier meer over.
18-03 Woensdag 18 maart 2015 zijn in het hele land verkiezingen voor de Provinciale Staten.
03-03 Dinsdag 3 maart 2015 vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over gaswinning in Groningen.
12-02 Debat Tweede Kamer over definitief besluit over ‘gaswinning in het Groningen-gasveld’.
12-01 Minister Kamp bezoekt Groningen en schuift in het Provinciehuis aan bij het overleg van de Dialoogtafel om zijn definitieve besluit over gaswinning in het Groningen-gasveld toe te lichten.
16-01 Een aantal Tweede Kamerleden brengt een werkbezoek aan Groningen.
19-01 Maandag 19 januari trokken NAM-directeur Gerald Schotman en projectdirecteur Groningen Aardbevingen Martijn Verwoerd samen door de regio om het gesprek aan te gaan met inwoners, aannemers en anderszinds betrokkenen bij het aardbevingsdossier. Lees hier meer over dit werkbezoek.
21-01 Tijdens deze Technische Briefing aan de Tweede Kamer geeft een aantal betrokken deskundigen uitleg over diverse technische aspecten van het dossier gaswinning. Martijn Verwoerd, projectdirecteur Groningen Aardbevingen, is namens NAM bij deze technische briefing aanwezig.
28-01 Hoorzitting 2e Kamer over voortgang en gevolgen van gaswinning uit het Groninger-gasveld. Directeur Gerald Schotman is namens NAM aanwezig bij deze openbare hoorzitting.

2014

09-10 Na de aardbeving bij Ten Boer op 30 september 2014, wordt in de Tweede Kamer een spoeddebat belegd over de voortgang van gaswinning uit het Groningen-gasveld.
18-08 
Ingenieursbureau Arup en NAM informeren bewoners van Woltersum over het aanvullend onderzoek van de kerk in Woltersum.
08-07 
Minister Kamp schoof 8 juli aan bij overleg Dialoogtafel.
08-07 Minister Kamp informeert Tweede Kamer met een kamerbrief over voortgang gaswinning Groningen.
29-04 NAM publiceert de Waarderegeling en verwerkt de 170 aanvragen voor deze regeling, die sinds 6 februari 2014 werden ingediend. Lees er hier meer over.
21-02 Groningers ontvangen informatie over kabinetsbesluit. Ministerie van Economische Zaken bezorgt bij 55.000 adressen in Noordoost-Groningen een flyer over kabinetsbesluit gaswinning.
17-02 
Technische toelichting op kabinetsbesluit op Provinciehuis. NAM-directeur Bart van de Leemput geeft op het Provinciehuis in Groningen technische toelichting op kabinetsbesluit gaswinning.
05-02 Debat Tweede Kamer over gaswinning Groningen.
30-01 Provincie Groningen presenteert ‘Aan Tafel’, advies over dialoogtafel.
29-01 Vaste Kamercommissie EZ: openbare technische briefing.
27-01 Vaste Kamercommissie EZ: hoorzitting gaswinning in Groningen.
10-01 Werkbezoek CDA-kamerlid Agnes Mulder.
09-01 Bijeenkomst VNO-NCW voor alle economisch belanghebbenden in het kerngebied.

2013

15-11 Op een bijeenkomst vrijdag 15 november 2013 in Huizinge ondertekenden vertegenwoordigers van diverse organisaties een steunverklaring aan het advies van de Commissie Meijer van 1 november 2013. In januari 2014 neemt het kabinet een besluit over het winningsplan van NAM en de daarmee samenhangende maatregelen. De verklaring is een initiatief van de Commissaris van de Koning in de provincie Groningen, Max van den Berg.
07-11 Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben Jacques Wallage en Pieter van Geel opdracht gegeven om een dialoogtafel voor het Groninger aardbevingsgebied uit te werken. De oprichting van een dialoogtafel was een van de maatregelen uit het rapport van de Commissie Meijer. De Provincie voorziet dat aan deze tafel NAM, het Rijk en andere betrokkenen tot gezamenlijke adviezen komen over gaswinning en de toekomst van het gebied.
29-10 Om een goed oordeel te kunnen vormen over voortzetting van gaswinning in het Groningen-gasveld – vast te leggen in het Winningsplan dat NAM op 1 december 2013 indient – heeft minister Kamp van Economische Zaken op 11 februari 2013 elf onderzoeken aangekondigd. Het ministerie van EZ plaatste dinsdag 29 oktober 2013 een advertentie in alle huis-aan-huisbladen in Groningen om meer informatie te geven over hoe het besluit hierover wordt genomen. In de advertentie staat dat eerst een aantal stappen moeten worden genomen, zodat een zorgvuldig besluit kan worden genomen. Zo moeten eerst de elf onderzoeken worden afgerond. NAM levert op basis daarvan het winningsplan in. Onafhankelijke deskundigen beoordelen dit plan en de onderzoeken. Op basis van al deze informatie neemt het kabinet in januari 2014 een besluit. Daarbij wordt in de advertentie het belang van gas uit het Groningen-gasveld voor Nederland genoemd. Eerder was aangekondigd dat het besluit over toekomstige gaswinning in december 2013 zou worden genomen, maar de minister zegt meer tijd nodig te hebben. Ook wordt uitgelegd dat het een voorgenomen besluit is, wat betekent dat men hierop kan reageren en dat reacties zullen worden meegenomen in het definitieve besluit. De minister zegt tot slot toe in januari 2014 het voorgenomen besluit in het gebied persoonlijk toe te lichten en dan ook meer informatie te geven over hoe reacties kunnen worden ingediend.
28-10 Minister Kamp van Economische Zaken heeft op maandag 28 oktober 2013 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer, waarin hij ingaat op de ontwikkelingen op de woningmarkt rond het Groningen-gasveld in het tweede kwartaal van 2013 (van april tot juli 2013). Zo geeft hij aan dat als gevolg van gesprekken met makelaars, vertegenwoordigers van gemeenten en bewoners een aantal aspecten in de methode van onderzoek zijn gewijzigd, bijvoorbeeld door krimpgemeenten en niet-krimpgemeenten van elkaar te onderscheiden. De belangrijkste conclusie die de minister trekt is dat ook op basis van de cijfers van het tweede kwartaal van 2013 in het beeld van de aantallen verkochte huizen vooralsnog geen verschil is te zien tussen de regio waar de kans op bevingen het grootst is en de referentiegebieden. Verder spreekt de minister over de schadevergoedingsregeling waarvan NAM en het ministerie van EZ samen de contouren ontwikkelen en waarover de minister ook in januari 2014 meer bekend zal maken.
23-09 Tweede Kamerleden Jan Vos en Van Dekken hebben naar aanleiding van het artikel ‘Den Haag vindt de klachten over bevingen maar gezeur’ van donderdag 5 september 2013, vragen gesteld aan minister Kamp van Economische Zaken. Lees hier het volledige kamerstuk.
02-09 Kamerbrief over het aardbevingsrisico voor bedrijven in de Eemsdelta (provincie Groningen) Reactie van minister Kamp (EZ) op de rapportage inzake het aardbevingsrisico voor bedrijven in de Eemsdelta, zoals gevraagd door de vaste commissie voor Economische Zaken tijdens de procedurevergadering van 25 juni jl. Lees hier het volledige kamerstuk.
22-08 Minister Henk Kamp van Economische Zaken bericht in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van lopende onderzoeken naar de gevolgen van aardbevingen door gaswinning in het Groningen-gasveld. In de brief wordt aangekondigd dat vier onderzoeksrapporten naar de Tweede Kamer zijn verstuurd. De vier onderzoeken gaan over het bouwkundig versterken van gebouwen, waarde van huizen, een quick scan van vitale infrastructuur en de beoordeling van de NAM schadeafhandeling.
18-07 Gas Transport Services heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar de leverings- en voorzieningszekerheid van gas in Nederland. Lees hier het rapport.
03-07 Minister Henk Kamp van Economische Zaken bericht in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van lopende onderzoeken naar de gevolgen van aardbevingen door gaswinning in het Groningen-gasveld. In het bijzonder van onderzoek naar het bouwkundig versterken van gebouwen, waarde van huizen, een quick scan van vitale infrastructuur en de beoordeling van de NAM schadeafhandeling.
03-07 Minister Kamp van Economische Zaken brengt een werkbezoek aan Groningen. In de nacht voor zijn werkbezoek vindt een aardbeving in Garrelsweer met een kracht van 3.0 op de schaal van Richter plaats.
17-04 Brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer over het aanstellen van een raadsman. Hierin informeert de minister de Tweede Kamer over de invulling van de ombudsfunctie. Leendert Klaassen wordt aangesteld als onafhankelijk raadsman.
28-03 Brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer over onderzoeken en de onafhankelijkheid van schadeprocedures.
14-02 Slotdebat in de Tweede Kamer met minister Kamp. Lees hier het verslag van het algemeen overleg.
11-02 Brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer waarin hij de vragen beantwoordt die zijn gesteld in het Tweede Kameroverleg van 7 februari.
07-02 Debat in de Tweede Kamer met minister Kamp. Lees hier het verslag van het algemeen overleg.
06-02 Hoorzitting Kamercommissie energie.
30-01 Werkbezoek premier Rutte aan Groningen.
28-01 Werkbezoek minister Kamp aan Groningen.
27-01 Werkbezoek minister Kamp aan Groningen.
25-01 Minister Kamp informeert per brief de Tweede Kamer over nieuwe inzichten met betrekking tot de effecten van gaswinning uit het Groningen-gasveld en de relatie met aardbevingen in de provincie Groningen. De minister gaat in op de mogelijke gevolgen van deze nieuwe inzichten voor de bewoners van de regio en voor de Nederlandse samenleving. Ook geeft de minister aan welke maatregelen hij neemt. Lees hier de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer.
22-01 Brief van SodM aan minister Kamp over Groningen-gasveld.
21-01 Het KNMI Huizinge-rapport.
21-01 Brief NAM aan SodM over Groningen-veld.
16-01 Rapport SodM/KNMI.

2012

29-08 In deze brief biedt toenmalig minister van Economische Zaken Maxime Verhagen het jaarverslag 2011 van toezichthouder SodM aan de Tweede Kamer aan. In dit jaarverslag wordt onder andere aangegeven dat SodM het nodig vindt dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om aardbevingen in het Groningen-gasveld te beperken. Het jaarverslag 2011 van SodM kunt u hier downloaden.

Onderzoek

2018

18-04 Experiment met Groningse aardbeving in Japan
28-03 NAM plaatst opnieuw geavanceerde meetapparatuur in Groningen
22-01 Bevingsbestendig nieuwbouwproject bezocht door experts uit Turkije

2017

13-12 NAM onderzoekt recente bevingen
31-08 NAM past Meet- en Regelprotocol voor het eerst toe
24-07 NAM verkoopt testwoningen aan particulieren
22-06 Nieuwe Nederlandse Praktijk Richtlijn voor bevingsbestendig bouwen
30-03 Onderzoek aardbevingen Loppersum: geen duidelijke oorzaak toename bevingen bij afgenomen gasproductie

2016

13-10 Onderzoek naar bodemeigenschappen boven Groningen-gasveld
29-07 Aardbevingsbestendigere woningen op transport naar Loppersum
02-06 Innovatieplatform BuildinG van start
01-06 ‘Het slimme bouwen’: naslagwerk voor aardbevingsbestendiger bouw
17-03 Onderzoek toont afwijkende uitkomsten waardedaling vastgoed
24-02 Opnieuw Gronings huis op de triltafel in Italië
21-01 Acht innovatieve nieuwbouwideeën ontvangen onderzoeksbijdrage

2015

25-11 NAM reageert op rapport Houtenbos
15-11 NAM publiceert tussenresultaten aardbevingsonderzoek
22-10 SODM onderzoek bevestigt: Waterinjectieputten Twenten zijn in orde
14-10 NAM wordt strategisch partner van Energy Academy Europe
30-09 NAM legt meetnetwerk aan boven ondergrondse gasopslag Norg
29-09 Eerste bijeenkomst nieuwe onderzoeksronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling.
15-09 De Nieuwbouw-innovatieregeling van NAM wordt positief tot zeer positief beoordeeld, blijkt uit een vragenlijst die deelnemers en juryleden invulden na afloop van de pilot.
14-09 Onderzoekers van EUcentre in Italië onderzoeken het gedrag van huizen bij aardbevingen.
11-09 Start nieuwe onderzoek zwaartekrachtmeting op 92 locaties boven het Groningen-gasveld.
28-08 Boortoren Zeerijp gereed met werk . Lees hier meer over de boortoren.
18-02 Woensdag 18 februari publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het rapport over het onderzoek dat zij verrichtten naar de rol die veiligheid van bewoners heeft gespeeld in de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen. Lees hier de reactie van NAM op het rapport.
03-02 Van 3 t/m 5 februari voert TU Delft een aantal testmetingen uit aan het voormalig schoolgebouw De Lessenaar in Ten Post. Lees hier meer over de testen van TU Delft in Ten Post.
05-01 Nadat in Zeerijp de eerste diepe put werd geboord voor de installatie van diepe geofoons, werd de boortoren (RIG) begin januari verplaatst van Zeerijp naar een volgende locatie.
06-01 Dinsdag 6 januari 2015 maakte NAM de productiecijfers over 2014 bekend. Lees meer over de productiecijfers van NAM over 2014. De productiecijfers uit het Groningen-gasveld over 2014 vindt u in detail op Feiten & Cijfers.

2014

23-12 Eind december 2014 wordt op de NAM-locatie Zeerijp de boring afgerond van de eerste van twee diepe putten voor de installatie van diepe geofoons.
16-12 
Minister Kamp van Economische Zaken informeert de Tweede Kamer met een Kamerbrief over het kabinetsbesluit gaswinning. Lees de reactie van NAM op deze Kamerbrief.
8-12 TNO leverde 8 december 2014 het netwerk van 183 gebouwsensoren in particuliere woningen op. Daarnaast plaatste TNO 21 gebouwsensoren in gemeentehuizen en industriele panden. De metingen van de sensoren in publieke gebouwen zijn te volgen via Feiten & Cijfers. Elders op deze website leest u meer over gebouwsensoren.
07-10 Ortec Finance rapporteert over de waardeontwikkeling van huizen in Noordoost-Groningen in het 1e en 2e kwartaal van 2014. Minister Kamp stuurt dit rapport en een rapport over de invloed van fysieke schade op de verkoop van woningen met een begeleidende brief aan de Tweede Kamer. Lees hier de veelgestelde vragen over de waarderegeling.
02-10 NAM koopt testwoningen in Godlinze en Ten Boer en daarmee komt het totaal aantal op zeven testwoningen. We testen hier versterkende maatregelen, maar onderzoeken bijvoorbeeld ook hoe sterk het metselwerk is.
30-09 Eind september 2014 bezorgt NAM de tweede editie van een informatieve krant over gaswinning en aardbevingen huis aan huis in Noordoost-Groningen.
26-09 In het voortgangsrapport Diepe Geofoons publiceert NAM de resultaten van de eerste analyses van de diepte van aardbevingen.
07-08 Via een advertentie worden ondernemers in de bouw opgeroepen mee te denken over innovatieve oplossingen om gebouwen boven het Groningen-gasveld op grote schaal te versterken.
22-08 De eerste versie van het Schadeprotocol wordt gepubliceerd. Dit protocol beschrijft nauwkeurig de verschillende stappen in de schadeafhandeling.
08-09 Er is een oplossing voor eenderde (23) van de 69 gebouwen waar NAM tijdelijke veiligheidsmaatregelen trof, zoals het plaatsen van stutten.
08-09 Met het doel een economisch versterkingsprogramma op te stellen, is de Economic Board aan de slag gegaan.
09-09 NAM koopt drie nieuwe testwoningen, in de gemeenten Loppersum, Uithuizermeeden en Delfzijl. Het totaal aantal testwoningen komt hiermee op vijf.
26-08 Via een advertentie in diverse bladen informeert NAM over de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor uitbreiding van het KNMI-meetnetwerk boven het Groningen-gasveld.
30-06 Op advies van het Inspectieteam worden twee aardbevingsbestendiger schoorstenen geplaatst in Loppersum.
24-06 De Dijkzichtflat in Delfzijl word onderzocht op aardbevingsbestendiger bouwen.
20-06 Uitbreiding van het seismisch meetnetwerk van het KNMI boven het Groningen-gasveld.
28-04 Inspectieteam aan de slag in dorpen gemeente Loppersum.
10-06 Met het plaatsen van de gebouwsensor in Bedum wordt gestart met de aanleg van een netwerk van 200 gebouwsensoren boven het Groningen-gasveld.
24-04 Team Complexe Schade van start.
22-02 NAM plaatst in het gemeentehuis van Loppersum de eerste van 200 gebouwsensoren. De meetresultaten publiceert NAM ‘real time’. Lees hier meer.
17-01 Start werkzaamheden testwoning. NAM heeft twee testwoningen, in Loppersum en Godlinze. NAM voert hier werkzaamheden uit, zodat we beter inzicht krijgen in hoe we gebouwen in de toekomst het best kunnen versterken.
17-01 Gezin uit Bedum naar vervangende woonruimte.
17-01 NAM vermindert productie van vijf gaslocaties rond Loppersum.
17-01 Bekendmaking voorgenomen besluit Minister Kamp.

over de waarderegeling

2013

23-12 Bouwkundige inspectie basisscholen Loppersum.
18-12 Minister Kamp (EZ) beantwoordt vragen van bewoners op RTV Noord.
18-12
 Afronding straatinspecties woningen dorp Loppersum.
01-12 Verwachte afronding onderzoek naar frequentie en kracht van aardbevingen. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek worden mogelijke maatregelen bepaald die kunnen leiden tot het verminderen van de het aantal en de kracht van de aardbevingen.
01-12 Verwachte afronding onderzoek naar maximale sterkte. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek wordt een beter onderbouwd inzicht in de mogelijke sterkte, het gebied van de aardbevingen en de onzekerheden in de berekeningen verkregen.
01-12 NAM dient het winningsplan 2013 in bij het ministerie van Economische Zaken. Lees hier meer over het winningsplan.
01-11 Vrijdag 1 november 2013 heeft de commissie Meijer een belangrijk rapport opgeleverd over een duurzame toekomst voor Noord-Oost Groningen. De Commissie heeft daarbij met veel partijen uit Groningen gesproken, waaronder NAM. Aanleiding voor het rapport zijn de aardbevingen als gevolg van gaswinning uit het Groningen-gasveld. Het hele rapport is hier te lezen.
28-10 Minister Kamp van Economische Zaken heeft op maandag 28 oktober 2013 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer, waarin hij ingaat op de ontwikkelingen op de woningmarkt rond het Groningen-gasveld in het tweede kwartaal van 2013 (van april tot juli 2013). Zo geeft hij aan dat als gevolg van gesprekken met makelaars, vertegenwoordigers van gemeenten en bewoners een aantal aspecten in de methode van onderzoek zijn gewijzigd, bijvoorbeeld door krimpgemeenten en niet-krimpgemeenten van elkaar te onderscheiden. De belangrijkste conclusie die de minister trekt is dat ook op basis van de cijfers van het tweede kwartaal van 2013 in het beeld van de aantallen verkochte huizen vooralsnog geen verschil is te zien tussen de regio waar de kans op bevingen het grootst is en de referentiegebieden. Verder spreekt de minister over de schadevergoedingsregeling waarvan NAM en het ministerie van EZ samen de contouren ontwikkelen en waarover de minister ook in januari 2014 meer bekend zal maken.
15-10 NAM start met inspectieteams. NAM onderzoekt hoe we gebouwen en woningen bouwkundig kunnen versterken. Dat doen we omdat we weten dat aardbevingen in de toekomst mogelijk zwaarder kunnen zijn dan tot nu toe berekend. Het onderzoek naar bouwkundige versterkingen is in volle gang, maar het duurt nog even voordat we daadwerkelijk grotere aantallen huizen bouwkundig kunnen gaan versterken. In de tussentijd willen we onveilige situaties voorkomen. Daarom beoordelen deskundigen vanaf de openbare weg huizen en gebouwen en geven later advies over de onderdelen van het huis die mogelijk onveilig zijn en aangepast kunnen worden. U kunt daarbij denken aan schoorstenen, balkons en ornamenten aan uw gevel. We starten met deze inspecties in het dorp Loppersum in de week van 14 oktober. Lees hier meer over dit onderwerp.
03-10 NAM start met onderzoekswoningen. Eerder in 2013 is gestart met het project Bouwkundig Versterken. Inmiddels weten we meer over hoe gebouwen kunnen worden versterkt. De technische uitvoerbaarheid van versterkingen moet worden getest in de praktijk. Daarom zijn twee woningen aangekocht die als onderzoekswoning gaan dienen. Resultaten van dit onderzoek kunnen mogelijk breder worden toegepast op andere woningen in de regio. Lees hier meer over onderzoekswoningen.
22-08 Vitale infrastructuur – minister Kamp stuurt rapport naar de Tweede Kamer. Het Ministerie van Economische Zaken heeft laten onderzoeken wat de gevolgen zijn van aardbevingen op infrastructuur zoals dijken, (gas)leidingen of elektriciteitsvoorzieningen. In dat onderzoek wordt geconcludeerd dat vitale systemen weliswaar beschadigd kunnen raken bij een aardbeving met de kracht van 5 op de schaal van Richter, maar dat die systemen niet uitvallen. Er is volgens de minister nader onderzoek nodig om preciezer te bepalen wat de risico’s zijn én wat mogelijke maatregelen zijn per infrastructuur. Deltares, dat het onderzoek uitvoert, levert eind dit jaar die resultaten op. Download hier het rapport.
22-08 Bouwkundig versterken – Minister Kamp stuurt rapport naar de Tweede Kamer. NAM heeft onderzoek laten uitvoeren naar de sterkte van gebouwen bij aardbevingen. De eerste resultaten laten zien dat in gebieden die mogelijk te maken zullen hebben met zwaardere aardbevingen, versterkende maatregelen mogelijk zijn om veiligheidsrisico’s te beperken. Er wordt nu gewerkt aan manieren waarop dit versterken kan plaatsvinden. Uiteindelijk bepalen de uitkomsten van het onderzoek naar de kracht van aardbevingen (eind dit jaar) in welke gebieden en op welke manier versterkt moet worden. Download hier het rapport.
22-08 Waardedaling – Minister Kamp stuurt rapport naar de Tweede Kamer. De Minister van Economische Zaken heeft laten onderzoeken of de waarde van huizen negatief beïnvloed wordt door aardbevingen. Om dit te bepalen heeft onderzoeksbureau Ortec de ontwikkeling van prijzen in het gebied met aardbevingen vergeleken met omliggende gebieden. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling van huizenprijzen in deze twee gebieden niet significant van elkaar afwijken. De minister heeft besloten om elk kwartaal de waarde te blijven monitoren en hierover in gesprek te gaan met makelaars en de lokale overheid. Tegelijkertijd wordt door het ministerie en NAM gewerkt aan de contouren van een schaderegeling, mocht waardedaling van huizen door aardbevingen in de toekomst wel aantoonbaar worden gemaakt. Download hier het rapport.
22-08 Schadeprocedure – Minister Kamp stuurt rapport naar de Tweede Kamer. Over het onderzoek naar de schadeprocedure van NAM concludeert de minister in een brief aan de Tweede Kamer: “[De] Technische commissie bodembeweging (Tcbb) [is] van mening dat NAM het schadeafhandelingsproces het afgelopen jaar al aanzienlijk verbeterd heeft, dat dit proces nu adequaat is, en dat in het algemeen de schades op een juiste en correcte wijze afgehandeld worden.” Tegelijkertijd heeft de Tcbb aangegeven dat er op verschillende punten ruimte is voor verbetering, zoals in de communicatie naar inwoners. Ook kunnen de uniformiteit van beoordelingen door taxateurs en de snelheid verbeterd worden. NAM gaat er voor zorgen dat mensen met schade in 2014 gebruik kunnen maken van een online volgsysteem en worden taxateurs extra getraind om de consistentie te verhogen. Daarnaast blijft NAM samen met haar omgeving het schadeproces komend jaar verder verbeteren. Download hier het rapport.
18-07 Publieksonderzoek door NAM. NAM is voortdurend in gesprek met haar omgeving. Dat doen we omdat we goed willen begrijpen wat mensen van ons – en van gaswinning – verwachten. Dit helpt ons om dié zaken op te pakken, waar onze omgeving behoefte aan heeft. Tegelijkertijd geeft het u de gelegenheid om mee te praten over ons handelen. Dit gebeurt op verschillende manieren: via informatiebijeenkomsten – zoals de dorpenronde in het najaar van 2013 – in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum, tijdens ‘op de koffie gesprekken’ en via e-mail en telefoon. Lees hier meer over het publieksonderzoek.
23-05 Een commissie gaat een onafhankelijk advies uitbrengen over structurele maatregelen ter compensatie van imago-schade van de provincie door aardbevingen in het Groningen-gasveld. De commissie bestaat uit Wim Meijer, Pieter van Geel, Ed Nijpels en Hannie te Grotenhuis. Het onderzoek is een initiatief van de provincie Groningen en staat los van de elf onderzoeken die door minister Kamp van Economische Zaken zijn aangekondigd. Lees hier meer.
17-05
 Bouwkundig versterken – Arup verricht metingen in straten in Loppersum, Bedum en Middelstum. Lees hier meer over het bouwkundig versterken van gebouwen.
16-05 Bouwkundig versterken – Arup verricht metingen in straten in Loppersum, Bedum en Middelstum. Lees hier meer over het bouwkundig versterken van gebouwen.
01-05 Bouwkundig versterken – Arup verricht metingen bij de monumentale kerk in Woltersum. Een artikel uit het Dagblad van het Noorden over bouwkundig versterken vindt u hier. Een radiointerview met RTV Noord kunt u hier beluisteren en een interview met de NOS hier.
25-01 Rapport Staatstoezicht op de Mijnen (Sodm). Het onderzoeksrapport gaat in op de gewijzigde inzichten over aardbevingen in het Groningen-gasveld. Het SodM concludeert dat een grotere kans bestaat op meer en zwaardere aardbevingen dan eerst werd aangenomen. SodM noemt geen bovengrens voor de maximale kracht van een toekomstige aardbeving. Het onderzoek is met een adviesbrief gestuurd naar de minister van Economische Zaken, inclusief een brief van NAM over de actuele seismologische inzichten in het Groningse gasveld. U kunt deze documenten hier lezen.
21-01 KNMI stuurt het rapport van een analyse die het heeft gedaan naar de Huizinge-beving van 16 augustus 2012 aan SodM.
21-01 NAM stuurt een brief aan SodM over gewijzigde inzichten over de maximale sterkte van aardbevingen in het Groningen-veld. In de brief wordt uiteengezet welke maatregelen zijn genomen en welke maatregelen worden genomen door NAM.

2012

21-12 NAM dient actualisatie winningsplan Groningen-gasveld en een actieplan in bij het Ministerie van Economische Zaken. Lees hier meer over het winningsplan.
28-08 Jaarverslag 2011 SodM. Hierin wordt onder andere aangegeven dat SodM het nodig vindt dat verder onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om aardbevingen in het Groningen-gasveld te beperken.

Dialoog

2018

03-05 Dorpsplein op plek voormalige kerk in Woldendorp
03-05 Afhandeling ‘oude’ schademeldingen op goede weg
12-04 Aanbod bevingsschade Emmen en Zuidlaren
06-03 Brief uitleg procedure 6000 ‘oude’ schademeldingen verstuurd
05-03 Al 36 duurzame dorpsdaken in Groningen
13-02 NAM niet in beroep in zaak Zwarberg
12-02 NAM staat start bouw woningen Plegt-Vos in Bedum niet in de weg
03-01 NAM accepteert uitgangspunt: behoud pand voorop

2017

14-11 EPI-kennissessie inventief bevingsbestendig-bouwen
13-11 Molukse Kerk Appingedam gerestaureerd, versterkt en herbestemd
10-11 NAM zoekt oplossing voor deel van schades Zuidlaren
26-09 Bevingsbestendige vrouwenopvang Het Kopland opgeleverd
20-09 Wat doet NAM met opgekochte panden?
30-06 NAM vergoedt bevingsbestendige maatregelen 79 woningen Ebbingekwartier
27-06 Ruim een miljoen naar toekomstbestendige Groningse ‘dorpsdaken’
22-05 Gasbedrijven steunen initiatief aardbevingsmonument
23-03 KNAW-minisymposium ‘aardbevingsbestendige gebouwen’
15-03 Start bouw bevingsbestendige woningen ‘De Vlint’ in Groningen
21-02 Reactie op berichtgeving over schade-afhandeling
19-02 Officiële start restauratie en versterking Molukse Kerk Appingedam

 

2016

14-12 Buren bezoeken NAM’s boortoren in Koekangerveld
09-12 Herziening Nieuwbouwregeling op komst
09-11 Financiële toekenningen 3e ronde Nieuwbouw-innovatieregeling
01-11 Toelichting kostenverdeling schade-afhandeling
15-09 13 aanvragen ingediend bij derde ronde Nieuwbouw-innovatieregeling
04-07 Derde ronde Nieuwbouw-innovatieregeling in september van start
15-04 NAM breidt Waarderegeling uit
24-03 Afspraken over schadeherstel en bouwkundig versterken
21-03 Bevingsbestendigere wisselwoningen Loppersum stap dichterbij
17-03 Geef uw mening over kwaliteit van leven, waardeontwikkeling en economische gevolgen
18-02 NAM vraagt uw mening over veiligheid en schadeherstel in Groningen
18-02 Informatiebijeenkomst voor inwoners Loppersum

 

2015

30-11 RIG-avond: tussenresultaten aardbevingsonderzoek november 2015
09-11 7de NAM bewonerskrant
07-11 Meer dan 1500 buren bezoeken NAM locaties tijdens open dag
13-10 RIG-avond: Economic Board

29-09 Kennismakingsbijeenkomst van de tweede ronde van de NAM Nieuwbouw-innovatieregeling.
28-09 In september 2015 bezorgt NAM de 6e editie van een informatieve krant over gaswinning en aardbevingen huis-aan-huis in Noordoost-Groningen. U kunt de krant hier lezen.
21-09 Informatieavond Toekomst voor het Groninger Erfgoed.
04-09 NAM levert bijdrage aan Kadepop.
13-07 Vijfde NAM Bewonerskrant huis-aan-huis verspreid in Noordoost-Groningen. U kunt de krant hier lezen.
20-08 RIG-avonden worden overgenomen door informatiepunten Centrum Veilig Wonen.
07-07 Principeakkoord versterken 1.650 huurwoningen in aardbevingsgebied bereikt.
25-06 Thema-avond in het teken van Centrum Veilig Wonen.
12-06 Inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden tweede diepe geofoonput Zeerijp.
04-06 Testwoningen worden bezocht door genodigden.
03-06 Testwoningen worden bezocht door genodigden. 
02-06 
Testwoningen worden bezocht door genodigden.
01-06 Testwoningen worden bezocht door genodigden.
28-05 Thema-bijeenkomst in het RIG in Loppersum
21-05 
Bewoners(organisaties), ondernemers, bestuurders, Provincie Groningen, Rijksoverheid en NAM (ook wel Dialoogtafel) gaan aan deze Tafel met elkaar het gesprek aan over de effecten van gaswinning uit het Groningen gasveld. 
21-05
 De inzenders van de beste voorstellen voor bouwkundig versterken krijgen hun prijs uitgereikt. 
19-05 
De presentaties van ideeen voor aardbevingbestendiger bouw in testwoningen en de ontknoping van de jury-uitslag dooronafhankelijke jury
15-05 
De start tweede geofoonput voor boring Zeerijp
13-05 
Het dorpshuis Onderdendam werd woensdag 13 mei 2015, na een ingrijpende verbouwing door vele vrijwilligers, heropend. Dankzij een bijdrage uit het Leefbaarheidsprogramma van NAM beschikt het heropende dorpshuis nu ook over zonnepanelen.
12-05 
De commissie Bijzondere Situaties komt bijeen.
30-04
 De eerste thema-avond in 2015 in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum gaat over Aantrekkelijk en sterk wonen in Groningen.
29-04 
Informatieavond over gaswinning en aardbevingen georganiseerd door de gemeente Appingedam.
25-04 Feestelijke ingebruikname zonnepanelen bij VV Corenos in Roodeschool. 
21-04 
Symposium EPI-kenniscentrum. 
17-04 
Opening buurthuis in Stedum.
16-04 
Vergadering Dialoogtafel.
30-03 
Gemeente Pekela organiseert maandag 30 maart 2015 in Oude Pekela een informatiemarkt over gaswinning en aardbevingen en de gevolgen daarvan in en rond de gemeente Pekela. Behalve vertegenwoordigers van NAM zijn ook de Veiligheidsregio Groningen, SodM, GBB en Waterschap Hunze & Aa’s aanwezig. Lees er hier meer over.
26-03 
Donderdag 26 maart 2015 vindt in ‘t Zandt, gemeente Loppersum, de vijfde en laatste bijeenkomst plaats in het kader van de dorpenronde. De derde editie van deze dorpenronde, een serie kleinschalige dorpsbezoeken, is een gezamenlijk initiatief van Groninger Dorpen en NAM.
24-03 
Dinsdag 24 maart 2015 vindt in Froombosch, gemeente Slochteren, het vierde dorpsbezoek plaats in het kader van de dorpenronde. Deze derde editie van de dorpenronde, een serie kleinschalige dorpsbezoeken, is een gezamenlijk initiatief van Groninger Dorpen en NAM.
12-03
 Donderdag 12 maart 2015 vindt in Holwierde, gemeente Delfzijl, het derde dorpsbezoek plaats in het kader van de dorpenronde. De derde editie van deze dorpenronde, een serie kleinschalige dorpsbezoeken, is een gezamenlijk initiatief van Groninger Dorpen en NAM.
11-03
 Op woensdag 11 maart 2015 legt wethouder Rijzebol van de gemeente Delfzijl de eerste steen van het aardbevingsbestendige nieuwbouwproject van woningcorporatie Acantus en Geveke Bouw & Ontwikkeling in Delfzijl. De nieuwbouw kan worden gerealiseerd mede dankzij de nieuwbouwregeling van NAM.
10-03
 Dinsdag 10 maart 2015 vindt in Garrelsweer, gemeente Loppersum, het tweede dorpsbezoek plaats in het kader van de dorpenronde. Deze derde dorpenronde, een serie kleinschalige dorpsbezoeken, is een gezamenlijk initiatief van Groninger Dorpen en NAM.
09-03 
De Dialoogtafel vergadert in maandag 9 maart 2015 in Delfzijl. De voorzitter en vice-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig om het rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen‘ toe te lichten.
09-02 
De Dialoogtafel vergadert maandag 9 februari in Slochteren. Tijdens dit overleg wordt o.a. gesproken over de aanstelling van een Nationaal Coördinator voor Groningen en over het aanvullend pakket aan maatregelen, aangekondigd door minister Kamp van Economische Zaken, die de veiligheid en leefbaarheid in Noordoost-Groningen moeten verbeteren.
03-02 
Buren en omwonenden van de acht testwoningen van NAM nemen een kijkje in de testwoning aan de Molenweg in Loppersum en worden hier geïnformeerd over de werkzaamheden in de testwoningen en het doel hiervan.
29-01
 De schoolbesturen Marenland en Noordkwartier stelden in overleg met de gemeente Loppersum een plan op om te starten met het bouwkundig versterken van twee scholen in Loppersum: CBS Roemte (Noordkwartier) en OBS Prinses Beatrix (Marenland). De scholen worden tijdelijk elders gehuisvest. Donderdagavond 29 januari werden ouders hierover geïnformeerd. Lees hier meer over het versterken van de twee scholen. 
12-01 
De Dialoogtafel vergadert maandag 12 januari 2015 in het provinciehuis in Groningen. Minister Kamp is bij het overleg aanwezig om het gasbesluit en de ontwikkelingen rondom dat besluit toe te lichten. Ook het schadeprotocol zal worden besproken.
13-01 
NAM verzorgt presentatie over gaswinning en aardbevingen voor raadsleden van de gemeenten Bellingwolde, Oldambt, Veendam en Pekela.

2014

18-12 Bijeenkomst van de Economic Board. De Economic Board stelde in 2014 een economisch versterkingsprogramma op. NAM en de Provincie Groningen hebben voor de uitvoering van dit programma in totaal 97,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.
15-12 In december 2014 bezorgt NAM de 3e editie van een informatieve krant over gaswinning en aardbevingen huis-aan-huis in Noordoost-Groningen.
15-12 De Dialoogtafel organiseert in Huizinge een informatieve avond voor bestuurders van verschillende gemeenten.
12-12 Informatieavond Landbouwvereniging Froombosch.
2-12 De Dialoogtafel komt samen en spreekt o.a. over het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de waarderegeling van NAM
1-12 Het Loket Leefbaarheid van NAM en de Dialoogtafel is sinds maandag 1 december 2014 geopend. Inwoners van Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum bij dit loket een bijdrage aanvragen voor plannen die de leefbaarheid in hun dorp vergroten.
27-11 Lees hier meer over de dorpenronde.
27-11 Eind november startten de werkzaamheden voor de bouw van het Centrum Veilig Wonen op het bedrijventerrein Fivelpoort bij Appingedam.
25-11 Lees hier meer over de dorpenronde.
25-11 Wegens grote belangstelling opnieuw een thema-avond in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum over het onderwerp Inspecties en Bouwkundig Versterken van huizen van het Groningen-gasveld
19-11 Informatieavond voor bewoners met schade in Korengarst, gemeente Menterwolde
18-11 Lees hier meer over de dorpenronde
13-11 Deze themabijeenkomst in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum behandelt het onderwerp Inspecties en bouwkundig versterken van huizen van het Groningen-gasveld.
12-11 Op verzoek van de gemeente Menterwolde is NAM aanwezig in Noordbroek bij een informatieve inloopavond over gaswinning en aardbevingen.
6-11 Lees hier meer over de dorpenronde
6-11 De Economic Board komt samen voor overleg in het gemeentehuis in Uithuizen.
4-11 De Dialoogtafel komt samen en spreekt o.a. over de eerste versie van het schadeprotocol van NAM
03-11 Bewoners van Bedum worden geïnformeerd over de technische oplossing én de voortgang van de aanpak van een constructief gebrek in een specifiek type Jarino-woning.
28-10 Bewoners Ten Boer worden geïnformeerd over een constructief gebrek dat in een specifiek type Jarino-woning blijkt voor te komen.
20-10 Bewoners van Winsum worden geïnformeerd over de technische oplossing én de voortgang van de aanpak van een constructief gebrek in een specifiek type Jarino-woning.
16-10 Deze thema-bijeenkomst in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum behandelt het onderwerp Meten en Monitoren van het Groningen-gasveld.
15-10 Lees hier meer over het Centrum voor Veilig Wonen
08-10 Tijdens dit overleg van de Dialoogtafel in het gemeentehuis van Bedum, schuift o.a. de Onafhankelijke Raadsman Leendert Klaassen aan om een toelichting te geven op zijn tweede rapportage over schadeafhandeling door NAM.
08-10 Informatieve bijeenkomst in Zeerijp over het boren van twee nieuwe putten voor de installatie van permanente geofoons.
07-10Op verzoek van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is NAM aanwezig bij een informatieve inloopavond in Sappemeer over gaswinning en aardbevingen.
08-09 De Dialoogtafel komt samen en spreekt o.a. over veiligheid, het inrichten van een uitvoeringsorganisatie op meer afstand van NAM en het versterken van gebouwen.
09-09 Bewoners van de Helmer Mollemastraat in Warffum worden geïnformeerd over plan van aanpak van een aantal woningen in deze straat met een identiek schadepatroon.
15-09 Bewoners van de Bloemenbuurt in Winsum worden geïnformeerd over een constructief gebrek dat in een specifiek type Jarino-woning blijkt voor te komen. De woningen worden versneld geïnspecteerd.
22-09 De eerste themabijeenkomst na de zomerperiode werd in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum afgetrapt met het thema Schadeafhandeling.
25-09 Het voormalig bankkantoor in Loppersum, d’Olle Baank, wordt officieel in gebruik genomen als regiokantoor van NAM.
18-08 Ingenieursbureau Arup en NAM informeren bewoners van Woltersum over het aanvullend onderzoek van de kerk in Woltersum.
02-07 Bijeenkomst van Vereniging Groninger dorpen, Dialoogtafel en NAM in Godlinze, afgesloten met bezoek aan de testwoning.
02-07 Informatiebijeenkomst gebouwsensoren, in Vita Nova in Middelstum.
26-06 Vijfde bijeenkomst Dialoogtafel.
24-06 Thema-avond in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum: aardbevingsbestendig bouwen, NEN-adviesnorm en het stimuleringsprogramma voor nieuwbouw.
13-06 Vijfde bijeenkomst Dialoogtafel.
12-06 Thema-avond in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum: ‘Spanningen en aardbevingen. Wat werkt voor u?’. Bekijk hier de advertentie.
05-06 Thema-avond in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum: ‘Bevingen in Groningen. Wat is er aan de hand?’. Bekijk hier de advertentie.
27-05 Thema-avond in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum: aardbevingsbestendig bouwen, deze behandelt o.a. de NEN-adviesnorm en het stimuleringsfonds voor nieuwbouw. Bekijk hier de advertentie.
20-05 Thema-avond in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum: ‘Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning rondom Loppersum’. Bekijk hier de advertentie.
14-05 Derde bijeenkomst Dialoogtafel.
13-05 Informatieavond in Vita Nova in Middelstum voor mensen die een aanvraag indienden voor de waarderegeling.
08-04 Tweede bijeenkomst Dialoogtafel.
24-04 NAM en Veiligheidsregio doen aardbevingsoefening.
03-04 Informatiemarkt Ministerie EZ in Middelstum.
02-04 Informatiemarkt Ministerie EZ in Roodeschool.
01-04 Informatiemarkt Ministerie EZ in Slochteren.
28-03 Iedere eigenaar van een gebouw of woning in het kerngebied kan zich aanmelden voor plaatsing van een gebouwsensor.
19-03 NAMplatform is uitgebreid met Feiten & Cijfers, actuele informatie over aardbevingen en gaswinning uit het Groningen-gasveld.
11-03 Eerste bijeenkomst Dialoogtafel.
07-03 NAM opent Regiokantoor in Loppersum.
14-02 Dorpenronde gemeente Slochteren, in Woudbloem. Lees hier meer over de dorpenronde.
14-02 Dorpenronde gemeente De Marne, in Schouwerzijl. Lees hier meer over de dorpenronde.
10-02 Start Online Schadevolgsysteem. Met de start van het Online Schadevolgsysteem kan iedereen met een openstaande schademelding de status van die melding online volgen.
06-02 NAM stelt aanvraag open voor waarderegeling.
05-02 NAM informeert bewoners met lopende schade via brief over verbeteringen Schadeherstelproces.
27-01 Start verbouw regiokantoor NAM in Loppersum.
13-01 Informatieavond Godlinze over testwoning.

2013

17-12 Dorpenronde gemeente Slochteren, in Hellum. Lees hier meer over de dorpenronde.
10-12 Minisymposium ‘Van beving naar binding’. Lees hier meer over het symposium.
12-12 Dorpenronde gemeente Delfzijl, in Losdorp. Lees hier meer over de dorpenronde.
21-11 Dorpenronde gemeente De Marne, in Zoutkamp. Lees hier meer over de dorpenronde.
19-11 Dorpenronde gemeente De Marne, in Molenrij. Lees hier meer over de dorpenronde.
15-11 Half november ontvangen inwoners van Noordoost-Groningen een speciale krant over gaswinning en aardbevingen. In deze krant staat meer informatie over gaswinning en aardbevingen en de vragen die daarover leven. Deze vragen gaan over schade, over veiligheid in huis en over de manieren om aardbevingen te beïnvloeden. U kunt de bewonerskrant hier lezen.
14-11
 Dorpenronde gemeente Ten Boer, in Woltersum. Lees hier meer over de dorpenronde.
12-11 Na de sterke aardbeving in Huizinge in augustus 2012 hebben we veel gesproken met inwoners uit de provincie Groningen. Hieruit is onder andere in december 2012 de website NAMplatform.nl voortgekomen. De website heeft als doel informatie te geven over gaswinning en aardbevingen in Groningen. Op 12 november is de nieuwe versie van NAMplatform.nl gelanceerd. Ook hierbij zijn de inwoners het uitgangspunt.
07-11 Dorpenronde gemeente Winsum, in Baflo. Lees hier meer over de dorpenronde.
31-10 Dorpenronde gemeente Eemsmond, in Uithuizermeeden. Lees hier meer over de dorpenronde.
24-10 Dorpenronde gemeente Delfzijl, in Spijk. Lees hier meer over de dorpenronde.
17-10 Dorpenronde gemeente Eemsmond, in Rottum. Lees hier meer over de dorpenronde.
17-10 Thema-avond in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum: Een avond speciaal georganiseerd voor ondernemers op het gebied van schadeherstel of bouwkundig versterken. Met vertegenwoordiging van Bouwend Nederland Noord en het Alfa-college. Bekijk hier de advertentie.
15-10 Dorpenronde gemeente Loppersum, in Zeerijp. Lees hier meer over de dorpenronde.
03-10 Dorpenronde gemeente Ten Boer, in Thesinge. Lees hier meer over de dorpenronde.
03-10 Thema-avond in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum: ‘De ondergrond van Groningen’. Specialisten van NAM inzake de ondergrond vertellen hierover en beantwoorden vragen. Lees hier meer over de ondergrond van het Groningen-gasveld.
26-09 Start Dorpenronde, gemeente Bedum, in Onderdendam. Vereniging Groninger Dorpen (VGD) en NAM organiseren in het najaar van 2013 een dorpenronde. Deze ronde is bedoeld om met bewoners in gesprek te gaan. Enerzijds om bewoners te informeren, anderzijds om van bewoners te horen wat er leeft en wat er van NAM wordt verwacht. Tijdens deze dorpenronde is Jan Wigboldus, oud-voorzitter van VGD, gespreksleider. Johan de Haan en Jakob van der Wal van NAM wisselen elkaar af als spreker. Lees hier meer over de dorpenronde.
26-09 Thema-avond in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum: Presentatie van de Veiligheidsregio Groningen van het zogeheten incidentbestrijdingsplan en de regionale campagne “Je hebt meer in huis dan je denkt”. Bekijk hier de advertentie.
16-09 Thema-avond in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum: Toelichting van het ministerie van Economische Zaken op het onderzoek over de waarde van huizen.
12-09 Thema-avond in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum: Toelichting door Ortec-Finance over onderzoek naar de waarde van huizen. Daarnaast toelichting van het ministerie van Economische Zaken over de stand van zaken van de andere onderzoeken naar gaswinning en aardbevingen.
05-09 Thema-avond in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum: Toelichting van kennisinstituut Deltares over welk effect aardbevingen hebben op de infrastructuur (dijken, gasleidingen en hoogspanningslijnen). Tevens toelichting van NAM over het onderzoek naar het versterken van gebouwen. Tot slot toelichting van het ministerie van Economische Zaken van de stand van zaken van de andere onderzoeken naar gaswinning en aardbevingen.
22-05 Infoavond met Dorpsbelangen Overschild en GBB.
25-04 Thema-avond in het RIG in Loppersum over veiligheidsinformatie.
22-04 Presentatie over gaswinning op de jaarvergadering van Bedum.
19-04 Presentatie over gaswinning op de jaarvergadering van Stedum.
18-04 Thema-avond in het RIG in Loppersum over veiligheidsinformatie.
12-04 Debat Groninger Forum over gaswinning in de provincie Groningen. U kunt een artikel over het debat hier lezen.
11-04 Infoavond in Borgsweer over de boring van een waterinjectieput.
28-03 Start NAM op de koffie. Lees hier meer over NAM op de koffie.
28-03 Thema-avond in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum: aardbevingen en gaswinning.
28-03 Thema-avond in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum: met minister Kamp en NAM-directeur van de Leemput.
21-03 Thema-avond in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum: aardbevingen en gaswinning.
25-02 Inloopavond in Veendam over boringen. Een verslag van NOS kunt u hier vinden.
21-02 Opening Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in het gemeentehuis van Loppersum. Hier vindt u een aankondiging op de website van de gemeente Loppersum. Op NAMplatform.nl kunt u hier verdere informatie over vinden.
28-01 Infoavond NAM Sporthal Loppersum. Een videoverslag van het Ministerie van Economische Zaken vindt u hier. Een verslag van RTV Noord kunt u hier vinden.

2012

28-12 NAM heeft een website geopend over aardbevingen die ontstaan door gaswinning uit het Groningen-gasveld: www.NAMplatform.nl. Op dit digitale platform vindt de lezer informatie en nieuws over de verbeterde schadeafhandeling van NAM. Ook biedt de website achtergrondinformatie over aardbevingen door gaswinning, waaronder het ontstaan van deze bevingen en onderzoek op dit terrein. Bovenal biedt het een plek voor inwoners en ervaringsdeskundigen in de provincie Groningen, die met deze aardbevingen en de gevolgen ervan te maken hebben.

Meer over Mediatheek

Mediatheek en downloads

In de mediatheek vindt u formulieren, foto’s, video’s en andere belangrijke bestanden met betrekking tot gaswinning en aardbevingen.

Winningsplan 2016

Overzicht en documenten bij het winningsplan 2016.

Formulieren

Formulieren voor het online aanvragen van informatie of het melden van schades

Begrippenlijst

Gaswinning en aardbevingsonderzoek kent vele technische aspecten, de door ons gebruikte begrippen zijn niet altijd even helder, vandaar deze begrippenlijst