Grafische weergave van een woonhuis

Gaswinning en veiligheid

Gaswinning uit het Groningen-gasveld mag alleen plaatsvinden als het veilig is. In de volgende animatie ziet u hoe NAM werkt aan veiligheid en hoe we omgaan met risico’s die aardbevingen door gaswinning veroorzaken.

https://youtu.be/FTLpn2sUfvc