Er is veel onderzoek gedaan om onzekerheden rond gaswinning en aardbevingen te verkleinen. Om die reden diende NAM op 1 april 2016 een actueel bijgewerkt Winningsplan in, een Meet- en Regelprotocol, een ‘Study and Data Acquisition Plan’ en een Technisch Addendum. Op 29 april 2016 heeft NAM bij het ministerie een supplement ingediend bij dit Technisch Addendum. Een aantal onderwerpen kon niet in het oorspronkelijke Technisch Addendum worden opgenomen, omdat de rijksoverheid in januari 2016 de deadline voor het Winningsplan vervroegde van 1 juli 2016 naar 1 april 2016. Deze onderwerpen zijn opgenomen in het ingediende supplement.

Meer over Mediatheek

Winningsplan 2016

Overzicht en documenten bij het winningsplan 2016.

Tijdlijnen

Op deze pagina een overzicht van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen sinds de zware aardbeving bij Huizinge in augustus 2012

Eerdere winningsplannen

Overzicht over winningsplannen tot en met 2013

 

Begrippenlijst

Gaswinning en aardbevingsonderzoek kent vele technische aspecten, de door ons gebruikte begrippen zijn niet altijd even helder, vandaar deze begrippenlijst