Logistiek en Inkoop

Aanvullende Logistieke & Inkoopvoorwaarden voor de aanlevering van goederen door leveranciers en contractors van NAM

NAM en REMIT

REMIT is de EU verordening over de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie

Economic Board Groningen

Economic Board Groningen is opgericht om de economie in de regio te versterken. Daarvoor is 97,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Uitgelicht

Luisteren naar onze omgeving

NAM ontziet het milieu en de sociale omgeving zo veel mogelijk. Schadelijke gevolgen proberen we te voorkomen. We luisteren naar omwonenden.

Werkgelegenheidsprojecten

NAM levert financiële bijdragen aan de werkloosheidsbestrijding in ons land. Met name in het noorden en in het oosten.

Lokaal inkopen

NAM gedraagt zich graag als goede buur. Daarom schakelen we waar mogelijk lokale leveranciers en dienstverleners in.