Schademeldingen

Schade aan uw boerderij en/of mestkelder meldt u bij Centrum Veilig Wonen (CVW). Vindt op uw boerderij agrarische bedrijfsvoering plaats en is er sprake van een complexe situatie, dan behandelt het NAM Agroteam uw melding. Het CVW behandelt de niet complexe agrarische schademeldingen en tevens de meldingen van woonboerderijen en voormalige agrarische bedrijven, waar nu dus nog slechts gewoond wordt.

NAM Agroteam en LTO Noord

Het Agroteam werkt in overleg met LTO Noord aan de implementatie van hetplan van aanpak voor de agrarische sector in Groningen. Dit plan schenkt zowel aandacht aan de uitdagingen waar de sector voor staat, als aan de kansen die er liggen. Te denken valt aan schade door aardbevingen (vergoeding/herstel), oplossingen voor Groninger schuren en stallen, aardbevingsbestendiger nieuwbouw, verduurzaming landbouwsector, ruimtelijke ordening, mestkelders en onderzoek naar mogelijke effecten op drainage.

Contactpersonen

Heeft u bij CVW schade aan uw mestkelder gemeld, dan is de heer Folkert Alkema uw casemanager, Folkert.Alkema@cvw.nl, tel. nr. 0596-205632. Hij behandelt uw dossier tot het kan worden gesloten.

Heeft u bij CVW schade gemeld aan uw bedrijfsgebouw(en) en is de situatie complex, dan is Albert van Burgsteden (NAM) uw contactpersoon:albert.burgsteden@shell.com, tel.nr. 0592 368019. Hij handelt uw dossier af.

Aanvragen voor nieuwbouw

Heeft u een agrarisch bedrijf en heeft u nieuwbouwplannen, dan kunt u mogelijk uw voordeel doen met de nieuwbouwregeling van NAM. Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen, kunnen met deze regeling technische en financiële ondersteuning krijgen. Het NAM Agroteam neemt aanvragen voor deze regeling in behandeling. Het Agroteam heeft vaak overleg met Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Het team weet waar de uitdagingen binnen de agrarische sector liggen.

Nieuwbouwmeldingen kunt u doen via het NAM-portaal. De contactpersoon agrarische nieuwbouw maakt dan een afspraak met u in Loppersum om uw bouwplannen te bespreken. Samen bepaalt u of, en zo ja in hoeverre, de nieuwbouwregeling voor u van toepassing is. Uw contactpersoon is Albert van Burgsteden:albert.burgsteden@shell.com, tel.nr. 0592 368019.

Algemene informatie

Bij algemene vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van het NAM agroteam, Martin Visscher:martin.visscher@shell.com.

Meer over NAM Zakelijk

Herijkte Nieuwbouwregeling

Nieuwbouwprojecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen, kunnen technische en financiële ondersteuning krijgen.

Leefbaarheid en duurzaamheid

NAM levert een zichtbare bijdrage aan de omgeving waarin wij actief zijn. Ook op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

Economic Board Groningen

Economic Board Groningen is opgericht om de economie in de regio te versterken. Daarvoor is 97,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Erkenningsregeling

Schade door aardbevingen aan huizen en gebouwen moet vakkundig worden hersteld. Daarom heeft Centrum Veilig Wonen een Erkenningsregeling opgesteld.