Richtlijn nog in ontwikkeling

De richtlijn, de zogenoemde ‘groene’ versie, is nog in ontwikkeling. De definitieve versie van de NPR wordt eind 2015 verwacht. Dankzij de tijdelijke richtlijn kan de bouwsector praktisch aan de slag met nieuw- en verbouwprojecten. Het NEN organiseert trainingen voor constructeurs. Zo kunnen constructeurs leren hoe de richtlijnen toegepast kunnen worden bij bouwontwerpen.

Ook het EPI-kenniscentrum verzorgt praktische opleidingen en trainingen op diverse niveaus over aardbevingsbestendig bouwen. Dit centrum is een gezamenlijk initiatief van Alfa-college, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen.

Meer over NAM Zakelijk

Economic Board Groningen

Economic Board Groningen is opgericht om de economie in de regio te versterken. Daarvoor is 97,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.