Rijroutes

De rijroutes zijn vastgelegd om de veiligheid te maximaliseren en overlast voor de omgeving te reduceren door bijvoorbeeld zoveel mogelijk dorpskernen, scholen en gevaarlijke kruisingen te vermijden. Om deze redenen zijn deze rijroutes dan ook VERPLICHT voor voertuigen met een gewicht van meer dan 3500kg van en naar NAM locaties.

Voor voertuigen met een gewicht onder de 3500kg is het niet verplicht maar wel GEADVISEERD om deze rijroute te volgen. Voor specifieke werkzaamheden kunnen deze rijroutes ook verplicht worden voor verkeer onder de 3500kg.

Bewegwijzering

De blauwe borden op de rijroutekaarten zijn de standaard ANWB-borden langs de route, de gele borden op de rijroutekaarten worden specifiek voor grote NAM-projecten geplaatst (deze zijn dus niet aanwezig tijdens reguliere operaties).

Opstelplaatsen

Indien er opstelplaatsen op de rijroutes zijn genoemd, dan moeten de bestuurders van voertuigen van meer dan 3500kg daar parkeren en zich telefonisch melden bij hun contactpersoon op de NAM-locatie om toestemming te vragen om vanaf de opstelplaats door te rijden naar de NAM-locatie. Dit is om te voorkomen dat NAM-vrachtverkeer elkaar op een smalle aanrijroute tegenkomt en niet kan passeren.

Veilig de weg op

Mocht in de praktijk onverhoopt blijken dat het toch niet veilig is om de verplichte rijroute te volgen, breng dan het voertuig op een veilige plek tot stilstand en overleg met de Logistieke planningscel van NAM (tel. +31 592 369 060 of NAM-Logisticsplanning@shell.com ). Hier kun je ook terecht voor vragen, suggesties of feedback.

Op deze manier helpen wij jou om veilig en voorbereid het verkeer in te gaan. Het verzoek aan jou is de Life Saving Rules en Journey Management Plan te lezen, zodat ook jij goed voorbereid aan een veilige reis kunt beginnen. Dank daarvoor.

NAM wenst je een veilige reis en hartelijk dank voor de samenwerking ten behoeve van ieders veiligheid. 

A-G

H-Q

LRM (Leermens)

MON1 (Monster 1)

OZD (Oosterzand)

 

R-S

T-Z