Nederland, en daarmee ook de NAM, is sinds enkele jaren de weg ingeslagen naar een CO₂-neutrale energievoorziening. Dat heeft Nederland met veel andere landen in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken. In Nederland is uit dat akkoord het Nederlandse klimaatakkoord voortgekomen. In dit akkoord staan de Nederlandse plannen om het CO₂-reductiedoel (49% in 2030) te halen. De NAM levert een bijdrage aan het behalen van deze doelstelling door CO₂ reductie van onze activiteiten en door te kijken we waar onze kennis, kunde en infrastructuur het beste kan worden ingezet. Daarmee willen we mede zorgdragen voor een stevig fundament onder de Nederlandse energietransitie.

Meer in Energietransitie

Haalbaarheid waterstofopslag in lege gasvelden

Inzichten over de mogelijke rol van ondergrondse waterstofopslag en de randvoorwaarden die hierbij van belang zijn

Onderzoek voor de energietransitie

De energietransitie zorgt ervoor dat we op zoek moeten naar nieuwe, duurzame energievormen.

Kennis, kunde en infrastructuur

De NAM kan een bijdrage leveren aan de energietransitie omdat we de kennis en de infrastructuur hebben die kunnen helpen bij het opzetten van het nieuwe energiesysteem.

Verduurzaming van onze eigen activiteiten

Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is het verduurzamen van onze activiteiten en onze installaties.

GZI Next, Emmen

Gemeente Emmen, EMMTEC services, New Energy Coalition, NOM, Gasunie en de NAM onderzoeken de mogelijkheden rondom hergebruik van de gaszuiveringsinstallatie.