Een concreet voorbeeld van het verduurzamen van onze activiteiten is het platform K83, ooit een bemand platform dat vier keer per jaar werd onderhouden. Inmiddels is het platform vereenvoudigd en onbemand en wordt het één keer per jaar onderhouden vanaf het 'Walk-to-Work'-schip de Kroonborg. Vervoer per helikopter is daarmee niet meer nodig.

Zonnepanelen

De K83 krijgt opnieuw een make-over: we vervangen verouderde apparatuur door 'plug-and-play’. Op verzoek van de NAM is dit systeem ontwikkeld en het is al op drie NAM-platformen geïnstalleerd. Dit zogenoemde hybride powerpakket bestaat uit 152 zonnepanelen die hun energie opslaan in 48 batterijen van elk 200 kilogram. Niet direct gebruikte stroom gebruiken we als de zon niet schijnt. Het platform produceert hiermee voldoende elektriciteit om het laatste gas uit de velden te halen en is klaar voor een energieneutrale toekomst.

Ameland

Ook heeft de NAM haar productielocaties op Ameland verduurzaamd. Zowel op land als op zee zijn de locaties aangesloten op het elektriciteitsnet. Het aardgas dat we gebruiken om de installaties aan te drijven maakt plaats voor stroom. Dit past in de ambitie van Duurzaam Ameland om het meest duurzame eiland van Nederland te zijn.

Ook voor haar andere locaties kijkt de NAM actief naar mogelijkheden om haar activiteiten te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verlagen.

MEER IN DE ENERGIETRANSITIE

Kennis, kunde en infrastructuur

De NAM kan een bijdrage leveren aan de energietransitie omdat we de kennis en de infrastructuur hebben die kunnen helpen bij het opzetten van het nieuwe energiesysteem.

Onderzoek voor de energietransitie

De energietransitie zorgt ervoor dat we op zoek moeten naar nieuwe, duurzame energievormen.

GZI Next, Emmen

Gemeente Emmen, EMMTEC services, New Energy Coalition, NOM, Gasunie en de NAM onderzoeken de mogelijkheden rondom hergebruik van de gaszuiveringsinstallatie.