GZI Emmen

Decennia lang was de Gas Zuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen van belang voor de energievoorziening van Nederland. Begin 2018 werd de gasinname in Emmen stopgezet. Dat was hét moment om te kijken hoe de activiteiten op deze locatie op een duurzame manier kunnen worden voortgezet en de bestaande infrastructuur optimaal kan worden ingezet voor het opwekken van duurzame energie en mogelijk het produceren van grondstoffen voor chemie en materialen. Het terrein is er uitermate geschikt voor: de GZI-locatie is aangesloten op het hoogspanningselektriciteitsnet van Enexis en beschikt over een (gesloten) pijpleidingennetwerk. Ook laat het huidige bestemmingsplan industriële activiteiten toe. De GZI is gevestigd in de gemeente Emmen. Deze gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

Duurzame energieopwekking

De zeven samenwerkende partijen staan aan het begin van een tweede leven van het GZI-terrein. Samen bekijken zij de mogelijkheden om de bestaande infrastructuur in te zetten voor de opwekking van groen gas door vergisting of vergassing en voor de opwekking van waterstof. Wind, zon en hernieuwbaar gas worden gezien als belangrijke componenten in het duurzame energieplaatje van 2050. Tegelijkertijd onderzoeken ze hoe zonne-energie gebruikt kan worden voor besparingen in het opwekkingsproces.

Samenwerking

Elkaar versterken in de energietransitie door nauw met elkaar samen te werken. Dat is waar het deze zeven partijen om gaat. De NAM, als een van de betrokken partijen en eigenaar van de huidige GZI, wil een belangrijke speler zijn in de transitie naar een duurzamere energiehuishouding. Hiervoor zal ze in eigen land geproduceerd gas blijven leveren en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen ondersteunen.

De NAM

De NAM bekijkt onder andere hoe de bestaande GZI-infrastructuur kan worden ingezet voor toekomstige duurzame oplossingen.

EMMTEC services

EMMTEC services ondersteunt bedrijven op het EMMTEC Industry & Businesspark bij het uitvoeren van hun bedrijfsprocessen onder andere op het gebied van energie en utilities. Het bedrijf wil zich onderscheiden door het bieden van duurzame oplossingen. Speerpunten daarbij zijn het verhogen van de energie-efficiency en het verlagen van de CO2 footprint van het industriepark in Emmen. De duurzame energieoplossingen vanuit GZI Next kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Gemeente Emmen

De gemeente Emmen hecht veel waarde aan duurzame economische structuurversterking van de regio. Een project zoals GZI Next dat inzet op een groene economie en energievoorziening én bijdraagt aan de werkgelegenheid kan rekenen op maximale support van de gemeente Emmen.

New Energy Coalition

New Energy Coalition is een kennis- en netwerkorganisatie die de wereld duurzamer wil maken door de energietransitie te helpen versnellen.In deze transitie moeten bedrijven, (kennis-) instellingen en overheden samen innoveren om doorbraken te bereiken in technologie en kennis, in economische en maatschappelijke toepassingen én in het denken en doen van mensen. Als katalysator stimuleert New Energy Coalition innovatie en educatie door kennis, beleid en ondernemerschap bij elkaar te brengen.

Gasunie

Het GZI-terrein is aangesloten op het leidingensysteem van Gasunie. Via deze leidingen kunnen in de toekomst mogelijk nieuwe energiebronnen getransporteerd worden. Daarnaast werkt Gasunie via haar dochter New Energy aan een energievoorziening die niet alleen duurzaam is, maar ook veilig, betrouwbaar en maatschappelijk geaccepteerd. Ze werkt daarom aan diverse projecten op het gebied van vergisting, vergassing en de omzetting van duurzame energie in waterstof.

Gasunie Transport Services

Gasunie Transport Services (GTS) is eigenaar van het landelijk gastransportnet en een 100% dochter van N.V. Nederlandse Gasunie. Zij bieden gastransportdiensten aan.

Energie Beheer Nederland B.V.

Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) is 100% eigendom van de Nederlandse staat. Ze voeren gedeeltes van het klimaat- en energiebeleid uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tot 2016 richtten ze zich hoofdzakelijk op het opsporen, winnen en opslaan van gas en olie. Nu zijn ze een van de drijvende krachten achter de energietransitie in Nederland. EBN heeft diepgaande kennis van de Nederlandse ondergrond en vervult een sleutelrol bij het verbinden van private en publieke partijen in de energiesector. Samenwerking is van groot belang om de klimaatambities waar te maken.

ENGIE

Wereldwijd is ENGIE de grootste investeerder in duurzame energie. ENGIE bouwt in 70 landen aan een duurzame wereld. Zij voorzien al 100 miljoen mensen dagelijks van groene stroom. Als enige energiemaatschappij in Nederland staat ENGIE op de internationale A‑lijst met pioniers op het gebied van klimaatverbetering.

Rendo Netwerken

Rendo Netwerken beheert en onderhoudt het gas- en elektriciteitsnetwerk in de regio. Rendo zorgt voor de constante aanvoer van gas en elektriciteit, en controleert de kwaliteit en veiligheid van het transportnetwerk. N-TRA B.V. richt zich als onderdeel van Rendo op de energietransitie en de optimale energiemix.

Ludan Environmental Technologies

Ludan Environmental Technologies is actief op het gebied van verwerking van afval tot energie en industriële verontreinigingen en biedt end-to-end oplossingen van diagnose tot levering van oplossingen voor zuivering, behandeling en sanering in overeenstemming met wettelijke vereisten wereldwijd en ten voordele van milieuduurzaamheid.

Rika Greenpark

Rika Greenpark verwerkt kippenmest van pluimveehouders uit de regio tot groen gas. Dat wordt aan Gasunie geleverd. De vergister helpt in Wijster kippenboeren van maximaal 200.000 kilo mest af, waardoor er minder uitstoot is van CO2 en ammoniak.

Bewonersbrief

De Update GZI-Emmen is een bewonersbrief over actuele activiteiten van de NAM in en om het GZI-terrein. U kunt de gepubliceerde bewonersbrieven downloaden: