Door daling lijkt de bodem op een schotel
Door daling lijkt de bodem op een schotel

Toelichting

Bodemdaling kan veroorzaakt worden door natuurlijke processen, zoals het inklinken van klei- en veenlagen. Maar ook door menselijk handelen, bijvoorbeeld door inpoldering of door het winnen van zout of aardgas. Gaswinning uit het Groningen-gasveld veroorzaakt bodemdaling. Bodemdaling is een gevolg van compactie van de steenlaag waar gas in zit. Compactie kan aardbevingen veroorzaken. Op deze pagina vindt u resultaten van metingen van bodemdaling. Hiervoor worden diverse technieken gebruikt, waaronder: GPS monitoring stations die posities zeer nauwkeurig bepalen, waterpassingen om de hoogte van peilmerken in gebouwen en constructies te bepalen en InSAR satellieten die met radar signalen vaste reflectiepunten meten zoals daken van gebouwen en dijken. Onderstaande figuren tonen de bodemdaling die sinds de eerste meting van een meetreeks is opgetreden.

Bekijk infographic

Meer over Feiten en cijfers

Gas- en oliewinning

Gegevens over de metingen van de gaswinning

Gasdruk

Gegevens over de metingen van de gasdruk

Aardbevingen (Gr.)

Gegevens over de metingen van de aardbevingen

Wellicht ook interessant

Pers

Neem contact met ons op voor een interview of een gesprek met een van onze woordvoerders.

NAM Zakelijk

NAM biedt regelingen voor een leefbare regio en versterking van economisch perspectief. Hierdoor ontstaan werkgelegenheid en kansen voor het bedrijfsleven

Mediatheek en downloads

In de mediatheek vindt u formulieren, foto’s, video’s en andere belangrijke bestanden met betrekking tot gaswinning en aardbevingen.