Groningen

Metingen van de gasdruk in het Groningen-gasveld worden wel op een standaard manier uitgevoerd, door in een put op verschillende dieptes de druk te meten met een sonde die aan een kabel wordt neergelaten (de druk neemt toe met de diepte door het gewicht van de gaskolom). Om druk op de verschillende locaties van het gasveld met elkaar te vergelijken wordt van de verschillende metingen de druk gerapporteerd op een zelfde diepte van 2875 meter TVDSS (True Vertical Depth Sub Sea). In het tabblad Groningen-gasveld zijn de resultaten van deze metingen op productie- en observatielocaties te zien. De gegevens zijn te downloaden via de downloadknop boven de legenda.

Kleine velden

Om de drukken binnen een veld met elkaar te vergelijken, worden de drukken binnen een veld gerapporteerd op eenzelfde diepte, ook wel datum diepte genoemd. Deze datum diepte kan per veld verschillen en maakt het dus niet mogelijk de drukken tussen de verschillende velden te vergelijken.

Voor de overige velden kunnen er onderling kwaliteit verschillen bestaan tussen de getoonde punten. Factoren die de kwaliteit van de meting kunnen beïnvloeden zijn bijvoorbeeld:

  • De meetmethode (SPG, RFT, CITHP, etc)
  • De productie geschiedenis van de put
  • Periode van insluiting voorafgaand aan de meting
  • Het vloeistof niveau in de put, met andere woorden hoeveel water of condensaat zich onderin de put heeft opgehoopt
  • Interferentie met nabij liggende putten die eventueel nog produceerden terwijl de meting werd uitgevoerd.

Verbeteringen

Momenteel wordt er gewerkt aan een aantal verbeteringen van de website en ook om de meetmethode in de toekomst beter inzichtelijk te maken. In het tabblad ‘Overige gas- en olievelden’  zijn al wel de resultaten van alle metingen op de productie- en observatielocaties te zien, maar is de data - in afwachting van bovenvermelde verbeteringen - nog niet te downloaden.

Meer over Feiten en cijfers

Gas- en oliewinning

Gegevens over de metingen van de gaswinning

Bodemdaling Noord-NL

Gegevens over de metingen van de bodemdaling

Aardbevingen (Gr.)

Gegevens over de metingen van de aardbevingen

Wellicht ook interessant

Pers

Neem contact met ons op voor een interview of een gesprek met een van onze woordvoerders.

NAM Zakelijk

NAM biedt regelingen voor een leefbare regio en versterking van economisch perspectief. Hierdoor ontstaan werkgelegenheid en kansen voor het bedrijfsleven

Mediatheek en downloads

In de mediatheek vindt u formulieren, foto’s, video’s en andere belangrijke bestanden met betrekking tot gaswinning en aardbevingen.