Toelichting op de cijfers

Gasdruk in het Groningen-gasveld wordt sinds het moment dat NAM uit het veld gas wint, gemeten. De metingen worden op een standaard manier uitgevoerd, door in een put op verschillende dieptes de druk te meten met een sonde die aan een kabel wordt neergelaten (de druk neemt toe met de diepte door het gewicht van de gaskolom). Om druk op de verschillende locaties van het gasveld met elkaar te vergelijken wordt van de verschillende metingen de druk gerapporteerd op een zelfde diepte van 2875 meter TVDSS (True Vertical Depth Sub Sea). Hieronder zijn de resultaten van deze metingen op productie- en observatielocaties te zien. De gegevens zijn te downloaden via de downloadknop boven de legenda.

Meer over Feiten en cijfers

Wellicht ook interessant

Pers

Neem contact met ons op voor een interview of een gesprek met een van onze woordvoerders.

NAM Zakelijk

NAM biedt regelingen voor een leefbare regio en versterking van economisch perspectief. Hierdoor ontstaan werkgelegenheid en kansen voor het bedrijfsleven

Mediatheek en downloads

In de mediatheek vindt u formulieren, foto’s, video’s en andere belangrijke bestanden met betrekking tot gaswinning en aardbevingen.