Toelichting

Dit zijn voorlopige cijfers en door afrondingsverschillen kunnen totalen afwijken. Per locatie en per maand kan de productie verschillen. De cijfers voor gaswinning zijn gegeven in normaal kubieke meter (Nm³). Een normaal kubieke meter is een hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 0 °C en een absolute druk van 1,01325 bar, een volume inneemt van 1 kubieke meter. De cijfers voor oliewinning zijn gegeven in Standaard kubieke meter (Sm³).

Meer over Feiten en cijfers

Gasdruk

Gegevens over de metingen van de gasdruk

Bodemdaling Noord-NL

Gegevens over de metingen van de bodemdaling

Aardbevingen (Gr.)

Gegevens over de metingen van de aardbevingen

Wellicht ook interessant

Pers

Neem contact met ons op voor een interview of een gesprek met een van onze woordvoerders.

NAM Zakelijk

NAM biedt regelingen voor een leefbare regio en versterking van economisch perspectief. Hierdoor ontstaan werkgelegenheid en kansen voor het bedrijfsleven

Mediatheek en downloads

In de mediatheek vindt u formulieren, foto’s, video’s en andere belangrijke bestanden met betrekking tot gaswinning en aardbevingen.