Aardgasproductie op land

Deze interactieve kaart toont de kleine gasvelden in Nederland waar de NAM aan het werk is.

Aardgasproductie op zee

Circa 28 % van het Nederlandse aardgas wordt op zee gewonnen, uit ongeveer 150 velden. De NAM is de derde gasproducent op zee.

Onderzoeksrapporten kleine velden

Alle onderzoeksrapportages over de gas- en olieproductie in de kleine velden op land en zee.

Belang van aardgas uit kleine velden

De NAM produceert sinds de jaren ‘50 aardgas uit veel kleine velden. Samen zijn ze heel belangrijk voor de Nederlandse energievoorziening.

Uitgelicht

Gaskwaliteit

Gas kan laagcalorisch en hoogcalorisch zijn. Deze calorische waarde geeft aan hoeveel energie 1 m3 aardgas bevat.

Belang van ondergrondse gasopslag

Bij Norg en Grijpskerk slaat de NAM ondergronds gas op. Vanuit deze ondergrondse gasopslagen kan de NAM direct extra aardgas leveren als de vraag onverwacht snel stijgt.

Afbouw gasproductie Groningen

Het Kabinet besloot op 29 maart 2018 om de gasproductie in het Groningen-gasveld zo snel als mogelijk te beëindigen. De NAM staat achter dit besluit.