Meer over Aardgas uit kleine velden

Gedragscode kleine velden

De gedragscode is opgesteld in nauw overleg met betrokkenen bij projecten en geeft algemene richtlijnen voor het zorgvuldig betrekken van de omgeving bij olie en gasprojecten uit kleine velden op land. De gedragscode is ondertekend door de leden van NOGEPA, de branchvereniging van de olie- en gasindustrie

Winningsplannen kleine velden

Voor 175 kleine gasvelden in Nederland heeft de NAM een vergunning voor gaswinning. Deze vergunning wordt verleend op basis van een winningsplan.

Wellicht ook interessant

Aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.

Aardgasproductie op zee

Circa 28 % van het Nederlandse aardgas wordt op zee gewonnen, uit ongeveer 150 velden. De NAM is de derde gasproducent op zee.

Locaties en activiteiten

De NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.