NOGEPA Code of Conduct

De sector geeft met deze gedragscode invulling aan de wens als betrokken, betrouwbare en benaderbare speler aanwezig te zijn in de omgeving. Dat willen ze onder andere bereiken door zoveel als mogelijk in samenspraak met de direct belanghebbenden hun projecten vorm te geven.

De sector wil met de gedragscode in de hand werken aan het verbeteren van het draagvlak en acceptatie voor olie- en gasprojecten in de omgeving, ervan uitgaande dat Nederland ook tijdens de energietransitie nog aardgas nodig zal hebben.

Een van de afspraken is om bij nieuwe projecten zo vroeg als mogelijk samen met de omgeving een specifiek project afstemmingsprogramma’s te maken. In dit programma worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de procesparticipatie, het meenemen van wensen van de omgeving in de uitvoering van het project, de organisatie van de communicatie en informatie, de monitoring van omgevingseffecten, de wijze van schadeafhandeling, etc.

De producenten zien de gedragscode als een startpunt. Het vormt de structuur voor de projectuitvoering en helpt om transparant en voorspelbaar te opereren. Regelmatig wordt de gedragscode geëvalueerd en waar nodig aangepast en aangescherpt. De omgeving wordt nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken.

Lees de gedragscode hier