Geschiedenis

Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw produceert de NAM al aardgas uit kleine velden. Na de energiecrisis van de jaren zeventig werd de rol van deze kleinere velden belangrijker. De overheid stimuleerde dit om zo minder afhankelijk te worden van andere en buitenlandse energiebronnen. Alle kleine velden samen zijn goed voor ongeveer 50% van ons aardgas. Dit aardgas wordt zowel door de NAM als andere operators geproduceerd.

Locaties

De NAM produceert aardgas uit ongeveer 175 kleine gasvelden. De meeste kleine velden liggen in de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland en aan de rand van de provincie Groningen. Daarnaast zijn er nog zo’n 25 de NAM-locaties op zee.

Omvang

De kleine velden zijn honderden tot duizenden keren kleiner dan het Groningen-gasveld. Samen bevatten de kleine velden van de NAM 1.500 miljard m3 aardgas. Hiervan is al 1.100 miljard m3 uit de grond gehaald. Ter illustratie: in Nederland gebruiken we ongeveer 40 miljard m3 aardgas per jaar.

De NAM kan kleinere gasvelden steeds beter benutten. Dit komt door nieuwe technieken, kostenverlagingen en slim gebruik van bestaande pijpleidingen. Bovendien halen we ook steeds meer gas uit bestaande velden. De meeste kleine velden zijn in kaart gebracht. Toch ontdekken we nog steeds nieuwe kleine velden.

Hoogcalorisch gas

Gas kan laagcalorisch en hoogcalorisch zijn. De calorische waarde geeft aan hoeveel energie 1 m3 aardgas bevat. Hoogcalorisch gas bevat veel minder stikstof. Daarom kan uit dit gas meer energie worden gehaald. In Nederland komt hoogcalorisch gas vooral voor in de kleine gasvelden op land en zee. Het Groningen-gasveld bevat juist aardgas met een laagcalorische waarde. Als hoogcalorisch gas bestemd is voor gebruik door particulieren, moet het worden gemengd tot de kwaliteit van het laagcalorische G-gas. Dat kan bijvoorbeeld door het toevoegen van stikstof, waarmee de calorische waarde afneemt.

Meer over Aardgas uit kleine velden

Onderzoeksrapporten kleine velden

Alle onderzoeksrapportages over de gas- en olieproductie in de kleine velden op land en zee.

Winningsplannen kleine velden

Voor 175 kleine gasvelden in Nederland heeft de NAM een vergunning voor gaswinning. Deze vergunning wordt verleend op basis van een winningsplan.

Wellicht ook interessant

Aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.

Aardgasproductie op zee

Circa 28 % van het Nederlandse aardgas wordt op zee gewonnen, uit ongeveer 150 velden. De NAM is de derde gasproducent op zee.

Gaskwaliteit

Gas kan laagcalorisch en hoogcalorisch zijn. Deze calorische waarde geeft aan hoeveel energie 1 m3 aardgas bevat.