Nederland is een aardgasland. Naast de kleine gasvelden waaruit de NAM gas produceert, speelt het Groningen-gasveld een grote rol. De gaskwaliteit kan per gasveld aanzienlijk verschillen.

Laagcalorisch en hoogcalorisch

De kwaliteit van gas wordt bepaald door de calorische waarde, ook wel verbrandingswaarde genoemd. De calorische waarde geeft aan hoeveel energie 1 m3 aardgas bevat. De NAM produceert zowel hoogcalorisch gas (H-gas) als laagcalorisch gas (L-gas of G-gas).

Laagcalorisch: Groningen-gasveld

Het Groningen-gasveld bevat aardgas met een laagcalorische waarde. Daarmee wijkt het af van de meeste andere velden in de wereld. Dit komt doordat het gas een relatief groot aandeel (14%) stikstof bevat. Dit laagcalorische aardgas is de standaard geworden voor gasfornuizen en cv-ketels. Niet alleen in Nederland, maar ook in België, Duitsland en Noord-Frankrijk.

Hoogcalorisch: kleine velden

Hoogcalorisch gas bevat veel minder stikstof. Daarom kan uit dit gas meer energie worden gehaald. In Nederland komt hoogcalorisch gas vooral voor in de kleine gasvelden op land en zee. Ook vanuit Rusland en Noorwegen wordt hoogcalorisch gas naar Nederland getransporteerd. Als hoogcalorisch gas bestemd is voor gebruik door particulieren, moet het worden gemengd tot de kwaliteit van het laagcalorische G-gas. Dat kan bijvoorbeeld door het toevoegen van stikstof, waarmee de calorische waarde afneemt.

Gescheiden netwerken

De Gasunie, het bedrijf dat voor het transport van het gas zorgt, werkt met gescheiden leidingnetwerken. Het ene voor laagcalorisch gas, het andere voor hoogcalorisch gas. Het netwerk voor hoogcalorisch gas wordt ook gebruikt voor rechtstreekse levering aan grootverbruikers zoals elektriciteitscentrales, raffinaderijen en hoogovens.

Scheikundige samenstelling

Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan, stikstof, ethaan, propaan, butaan en kooldioxide (CO2). Methaan, ethaan, propaan en butaan zijn verbindingen van koolstofatomen (C) en waterstofatomen (H). Samen heten ze koolwaterstoffen. Het gehalte aan pure koolwaterstoffen in het gasmengsel bepaalt de verbrandingswaarde – de calorische waarde – van gas. En daarmee ook de gaskwaliteit.

Meer over Het winnen van aardgas

Historie van aardgas en aardolie

Het eerste olieveld in Nederland wordt in 1943 gevonden. In 1959 wordt het Groningen-gasveld aangeboord.

Van bron tot fornuis

Als aardgas een fornuis of cv-ketel bereikt, heeft het een lange weg afgelegd. Dit noemen we de aardgasketen.

Wellicht ook interessant

Groningen-gasveld

Op 29 maart 2018 heeft het Kabinet maatregelen genomen om de gaswinning uit het Groningen-gasveld zo snel als mogelijk te beëindigen.

Aardgas uit kleine velden

Naast het grote Groningen-gasveld zijn er nog 175 kleine gasvelden in Nederland waarvoor de NAM een vergunning heeft.

Locaties en activiteiten

De NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.