Aardlagen

De aarde bestaat uit lagen met verschillende soorten materiaal. Onderop ligt de steenkoollaag. Daarboven ligt zandsteen. Deze laag ligt op ongeveer 3 kilometer diepte. Het aardgas zit, onder hoge druk, in de poriën van deze zandsteenlaag. Door de ondoordringbare zoutlaag boven de zandsteenlaag, kan het aardgas hier niet weg. Boven de dikke zoutlaag liggen kleisteen, kalksteen en lagen klei en zand.

Meer over Het winnen van aardgas

Hoe wordt aardgas geproduceerd?

Aardgaswinning op land gebeurt altijd op dezelfde manier: opsporen, boren van aardgas en vervolgens het opruimen van de winningslocatie.

Historie van aardgas en aardolie

Het eerste olieveld in Nederland wordt in 1943 gevonden. In 1959 wordt het Groningen-gasveld aangeboord.

Wellicht ook interessant

Milieubeleid

De NAM is voortdurend op zoek naar het beste evenwicht tussen milieu, samenleving en economie. Die balans is van essentieel belang.

Bodemdaling door gasproductie

Bodemdaling komt al vele eeuwen voor in Nederland. Dit gebeurt door natuurlijke processen, maar kan ook komen door menselijk handelen. Ook gasproductie kan bodemdaling veroorzaken. Of er bodemdaling optreedt, en zo ja hoeveel, is afhankelijk van veel factoren en is per gasveld verschillend.

Gas- en olie productiecijfers

Gegevens over de metingen van de gaswinning