Fracken

Hydraulisch stimuleren is een techniek om gas uit sommige kleine velden te winnen. Met hydraulisch stimuleren kan de NAM gas winnen dat anders zou achterblijven.

Waterinjectie in Twente en Drenthe

Bij gas- en oliewinning op land en op zee komt zout water omhoog. Waar mogelijk brengt de NAM dit terug in de diepe ondergrond.

Decomplexen

Grote bemande productieplatforms beschikken over allerlei voorzieningen voor gasbehandeling. De NAM bouwt deze platforms steeds vaker om tot eenvoudige platforms, zonder al deze installaties.

Stikstofinjectie

Om ook de laatste 10% gas uit een veld te kunnen halen, ontwikkelde de NAM een nieuwe techniek: stikstofinjectie.

Wirelining

Soms past de NAM wirelining toe. Dit is een bijzondere techniek om werkzaamheden op grote diepte uit te voeren in olie- en gasvelden.

Coiled tubing

Coiled tubing clean out is het schoonmaken van een gasput met een lange flexibele buis. Het gas kan daardoor weer vrij stromen.

Werken op zee

De NAM zet steeds vaker schepen in voor het vervoer van medewerkers en materieel naar platforms. Veel efficiënter, veel milieuwinst.