Fracken: wat en waarom

Aardgas zit in een harde zandsteenlaag. Soms zo hard dat het gas niet naar de put kan stromen. Met Hydraulisch Stimuleren wint de NAM dat gas.

Fracken in de praktijk

Hydraulisch Stimuleren is een techniek om vloeistof in een gasveld te pompen. De vloeistof bestaat uit water, chemicaliën en keramiekkorrels.

Optimalisatie en veiligheid

Er zijn mensen die bij Hydraulisch Stimuleren aan schaliegaswinning denken. Anderen maken zich zorgen over aardbevingen en het gebruik van chemicaliën.

Uitgelicht

Veiligheidsmaatregelen op de locaties

De NAM geeft de hoogste prioriteit aan veiligheid op onze locaties. Voor medewerkers, aannemers en bezoekers.

Milieubeleid

De NAM is voortdurend op zoek naar het beste evenwicht tussen milieu, samenleving en economie. Die balans is van essentieel belang.

Overlast door activiteiten

De NAM werkt overal in Nederland. Het is mogelijk dat bewoners in de omgeving overlast ondervinden door onze werkzaamheden.