Toelichting

Dit zijn voorlopige cijfers en door afrondingsverschillen kunnen totalen afwijken. Per locatie en per maand kan de productie verschillen. De cijfers voor gaswinning zijn gegeven in normaal kubieke meter (Nm³). Een normaal kubieke meter is een hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 0 °C en een absolute druk van 1,01325 bar, een volume inneemt van 1 kubieke meter. De cijfers voor oliewinning zijn gegeven in Standaard kubieke meter (Sm³). Onze productiecijfers bevatten alleen de productie van de NAM productielocaties.

Meer over Feiten en cijfers

Bodemdaling Noord-NL

Gegevens over de metingen van de bodemdaling

Wellicht ook interessant

NAM Zakelijk

De NAM biedt regelingen voor een leefbare regio en versterking van economisch perspectief. Hierdoor ontstaan werkgelegenheid en kansen voor het bedrijfsleven

Mediatheek

In de mediatheek vindt u formulieren, foto’s, video’s en andere belangrijke bestanden met betrekking tot gaswinning en aardbevingen.