Het Groningen-gasveld telt 29 locaties, met in totaal zo’n 300 putten waaruit het gas wordt geproduceerd. Via eerdere besluiten zijn de meeste van deze locaties en putten gesloten, begonnen met de locaties rond Loppersum, in het hart van het aardbevingsgebied. In 2021 produceren we het gas dat voor de leveringszekerheid benodigd is uit het Groningen-gasveld uit vijf resterende locaties.

Afbouw en sluiting

De afbouw en sluiting zijn vastgelegd in de Mijnbouwwet. De minister bepaalt hoeveel we nog moeten producerenuit het Groningen-veld voor de leveringszekerheid en is voortaan ook verantwoordelijk voor de veiligheid van bewoners boven het Groningen-veld. In plaats van winningsplannen, zoals vereist voor Nederlandse gasvelden op land en op zee, geldt voor de gasproductie door de NAM in het Groningen-gasveld een winningsplicht. De NAM moet met een jaarlijks operationeel plan aangeven hoe het deze plicht invult.

Stikstoffabriek Zuidbroek

Zodra de stikstoffabriek in Zuidbroek (Groningen) gereed is, kan er een eind komen aan de gaswinning uit het veld. De NAM is al begonnen met het opruimen van locaties. Hiertoe wordt bovengronds alle installaties en leidingen afgebroken en afgevoerd. De putten worden voorzien van lange cementproppen en vervolgens wordt maandenlang gemeten of de put helemaal dicht is. De locaties zijn op uitzonderingen na eigendom van de grondbezitter, die hiervoor jaarlijks huur kreeg. Deze bepaalt ook wat er met de locatie gebeurt: opleveren zoals het was of een andere bestemming. De NAM werkt samen met provincie Groningen en vele andere partners aan een tweede leven voor dit soort locaties in de energietransitie. De locatie is hiervoor immers al vergund en de zwaar uitgevoerde kabels en leidingen kunnen mogelijk voor dit doel worden hergebruikt.

Hoog- en laagcalorisch aardgas

Aardgas wordt in twee groepen ingedeeld op basis van calorische waarde: hoogcalorisch gas en laagcalorisch gas. De calorische waarde van gas geeft aan hoeveel energie (warmte) er vrijkomt bij verbranding van 1 m3 aardgas. Het Groningen-gasveld bevat aardgas met een kwaliteit die afwijkt van de meeste andere velden in de wereld. Dit komt doordat het gas een relatief groot deel (14%) stikstof bevat. Dit laagcalorisch aardgas wordt gebruikt in gasfornuizen en cv-ketels

Uit hoogcalorisch gas kan ten opzichte van laagcalorisch gas meer energie worden gehaald. Hoogcalorisch gas komt in Nederland vooral voor in de kleine gasvelden op land en zee. Ook vanuit Rusland en Noorwegen wordt hoogcalorisch gas naar Nederland getransporteerd. Laagcalorisch gas heeft een lagere energiewaarde en wordt in Nederland voornamelijk gewonnen in het Groningen-gasveld. Daarom wordt dit gas ook wel G-gas genoemd. De G staat voor Groningen. Door middel van het bijmengen van stikstof kan hoogcalorisch gas worden omgezet in laagcalorisch gas.

Meer over Groningen-gasveld

Opruimen locaties Groningen

In 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besloten om de gasproductie uit het Groningen-gasveld in 2022/2023 te stoppen.

Onderzoek naar aardbevingen

We willen de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en veiligheid beter begrijpen. Daarom heeft de NAM een uitgebreid onderzoeksprogramma opgezet.

Winningsplan Groningen 2016

Het Winningsplan beschrijft hoe de NAM op een veilige en verantwoorde wijze gas produceert uit het Groningen-gasveld.

Wellicht ook interessant

Aardgas

Aardgas is een van de belangrijkste energiebronnen van ons land. De meeste huishoudens en bedrijven in Nederland gebruiken aardgas.

Aardgas uit kleine velden

Naast het grote Groningen-gasveld zijn er nog 175 kleine gasvelden in Nederland waarvoor de NAM een vergunning heeft.

Locaties en activiteiten

De NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.