Het Winningsplan 2016 is opgesteld op basis van een groot aantal onderzoeken, die in opdracht van de NAM werden uitgevoerd door nationale en internationale kennisinstituten en universiteiten. De NAM hecht er veel waarde aan de kwaliteit en onafhankelijkheid van deze onderzoeken te waarborgen. De onderzoeken zijn daarom dubbel beoordeeld. Ten eerste beoordeelden onafhankelijke, internationale experts de rapporten. Daarnaast heeft ook de Wetenschappelijke Adviescommissie de uitgevoerde onderzoeken beoordeeld. Deze Commissie is aangesteld door de minister van Economische Zaken. Zij kregen ondersteuning van de Technische Begeleidingscommissie Ondergrond en de Technische Begeleidingscommissie Bovengrond. Deze onderzoeken zijn sinds 2016 geupdated en er zijn ook nieuwe onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld over schade. Deze onderzoeken zijn allemaal te vinden op de NAM.nl.

Bekijk alle onderzoeksrapporten in Feiten en cijfers.

Meer over Groningen-gasveld

Opruimen locaties Groningen

In 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besloten om de gasproductie uit het Groningen-gasveld in 2022/2023 te stoppen.

Afbouw gasproductie Groningen

Het Kabinet besloot op 29 maart 2018 om de gasproductie in het Groningen-gasveld zo snel als mogelijk te beƫindigen. De NAM staat achter dit besluit.