Laatste stand van zaken – update januari 2020

Sinds juni 2019 wordt er met behulp van de boortoren gewerkt aan het afdichten van de putten. Wanneer deze putten zijn afgesloten wordt het terrein verder gesaneerd en uiteindelijk teruggegeven aan de grondeigenaar gemeente Rotterdam. Daarbij worden tegelijkertijd de reeds afgedichte putten zorgvuldig gemonitord.

De opruimwerkzaamheden duren naar verwachting tot in de tweede helft van 2020. Wanneer de diverse werkzaamheden exact gereed zijn is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen maar wij zullen u hierover nader informeren. 

Wat houden de opruimwerkzaamheden in?

Het project bestaat uit drie fasen, waarvan de eerste is afgerond. Op dit moment is de tweede fase aan de gang. De exacte planning is afhankelijk van de voortgang van het project.

Fase 1

In de eerste fase zijn de jaknikkers verwijderd. Ook is het terrein gereedgemaakt voor de komst van de boortoren die nodig is voor fase 2. Fase 1 is in december 2013 afgerond.

Fase 2

In deze tweede fase worden alle 22 putten stuk voor stuk ondergronds afgesloten. Hier wordt de boortoren voor gebruikt. De manier waarop de putten ondergronds worden afgesloten gaat gepaard met buizen uit de grond verwijderen. Het lukt niet altijd de buizen simpelweg uit de put te trekken en dan worden ze eruit geboord. Dit wordt ook wel “millen” genoemd. Nadat de buizen verwijderd zijn worden er op verschillende dieptes “pluggen” geplaats. Pluggen kunnen vergeleken worden met een soort betonnen afsluiting in de ondergrondse gesteente. De huidige verwachting is dat deze fase in de eerste helft van 2020 word afgerond.

Fase 3

Nadat de boortoren weg is, gaat fase drie van start. In deze laatste fase wordt het terrein verder opgeruimd, waar nodig gesaneerd en teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Als dat is gebeurd, dragen we het terrein over aan de gemeente. In deze fase 3 werken we alleen overdag, van maandag tot en met vrijdag, van 07.00 tot 19.00 uur. Dan worden de putafsluiters en het asfalt verwijderd. Waar nodig wordt de grond gesaneerd.

Wat merken de omwonenden?

De locatie ligt in een dichtbevolkt gebied. Als de boortoren er staat kunnen de omwonenden deze zien. Ook is de locatie verlicht en de activiteiten maken geluid. Op momenten dat er met de boortoren wordt gewerkt gaan deze werkzaamheden zeven dagen per week en dag en nacht door. de NAM doet al het mogelijke om de overlast te beperken.

Geluidsbeperkende maatregelen

Op momenten dat er met een boortoren wordt gewerkt beperkt de NAM de overlast naar de buren zoveel mogelijk door de volgende geluidsbeperkende maatregelen te nemen.

  • Er staat een tien meter hoog geluidsscherm om het geluid naar de woningen zo veel mogelijk tegen te houden. In december 2019 is er, naar aanleiding van terugkoppeling vanuit de omgeving, een extra geluidsscherm geplaatst.
  • We hebben gekozen voor de stilste boorinstallatie.
  • We voeren geluidsproducerende werkzaamheden zoveel mogelijk overdag uit.
  • De boorinstallatie is aangesloten op het elektriciteitsnet in plaats van dieselgeneratoren.

Wij realiseren ons dat de werkzaamheden zeker niet geruisloos gaan, maar we doen er alles aan om hinder tot een minimum te beperken en te voldoen aan de wettelijke vereisten. Het geluid van de opruimwerkzaamheden op onze locatie Berkel wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week continue gemeten. Bekijk de grafieken met gemeten geluidssterktes.
 

Contact

Vragen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze afdeling communicatie via telefoonnummer 0592 - 36 82 22 of per e-mail via nam-communicatie@shell.com.

Klachten

Mocht u onverhoopt hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592 - 36 40 00. U kunt de hinder ook melden via ons klachtenformulier.

Meer over Gas- en oliewinning

Alles over gasproductie in Hardenberg

Wilt u meer weten over onze gaswinning in Hardenberg? Of bent u ongerust over de gevolgen? Wij hebben wat belangrijke feiten voor u.

Locaties en activiteiten

De NAM is overal actief, zowel op land als op zee. Deze interactieve kaart toont waar wij aan het werk zijn.

Ontwikkeling gasveld Ternaard

De NAM wil gasveld Ternaard gaan ontwikkelen. De minister heeft dit project aangewezen als een pilot voor een Omgevingsproces, dat de minister gaat helpen bij het besluit over de gaswinning.

Wellicht ook interessant

Aardolie

De NAM is de afkorting van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Want ooit was het winnen van aardolie onze belangrijkste activiteit.

Schade melden

Er zijn verschillende formulieren om eventuele schade snel aan de NAM te kunnen melden. Dat geldt voor zowel particulieren als bedrijven.