Capaciteit ondergrondse gasopslag Norg

  • 6 putten
  • maximale opslagcapaciteit 7 miljard m3 aardgas
  • injectiecapaciteit maximaal 45 miljoen m3 aardgas per dag (gemiddeld 36 miljoen m3 per dag)
  • productiecapaciteit maximaal 96 miljoen m3 aardgas per dag (gemiddeld 76 miljoen m3 per dag)

Capaciteit ondergrondse gasopslag Grijpskerk

  • 10 putten
  • maximale opslagcapaciteit 2 miljard m3 aardgas
  • injectiecapaciteit maximaal 16 miljoen m3 aardgas per dag (gemiddeld 12 miljoen m3 per dag)
  • productiecapaciteit maximaal 61 miljoen m3 aardgas per dag (gemiddeld 50 miljoen m3 per dag)

 

Meer over Ondergrondse gasopslag

Belang van ondergrondse gasopslag

Bij Norg en Grijpskerk slaat NAM ondergronds gas op. Vanuit deze ondergrondse gasopslagen kan NAM direct extra aardgas leveren als de vraag onverwacht snel stijgt.

Onafhankelijke controle

NAM laat het effect van de gaswinning op de bodemdaling en de natuurwaarden nauwkeurig controleren.

Wellicht ook interessant

Hoe wordt aardgas geproduceerd?

Aardgaswinning op land gebeurt altijd op dezelfde manier: opsporen, boren van aardgas en vervolgens het opruimen van de winningslocatie.

Veiligheid en milieu

De activiteiten van de NAM hebben invloed op onze omgeving. Soms leiden ze tot overlast. De NAM doet er alles aan om dit te voorkomen.

Van bron tot fornuis

Als aardgas een fornuis of cv-ketel bereikt, heeft het een lange weg afgelegd. Dit noemen we de aardgasketen.