Laagcalorisch aardgas heeft een lagere verbrandingswaarde. Nederlandse huishoudens en andere kleinverbruikers gebruiken dit gas. De industrie in Nederland gebruikt het hoogcalorisch aardgas .

Vanaf 1 april 2022 vullen we UGS Grijpskerk met laagcalorisch aardgas. Het vullen noemen we ook wel injecteren. Dit betekent dat we zowel de opslag in Norg als de opslag in Grijpskerk in de winter vanaf 2022 inzetten in de laagcalorische gasvoorziening. Voor beide opslagen geldt dat we over het algemeen in de periode april tot en met september gas injecteren. Dit geïnjecteerde gas produceren we weer in de winterperiode, oktober tot en met maart, als de vraag naar gas hoger is.

Capaciteit ondergrondse gasopslag Norg

  • 9 putten
  • Maximale opslagcapaciteit 6 miljard Nm3 aardgas

Capaciteit ondergrondse gasopslag Grijpskerk

  • 10 putten
  • Maximale opslagcapaciteit 2,4 miljard Nm3 aardgas

Meer over Ondergrondse gasopslag

Belang van ondergrondse gasopslag

Bij Norg en Grijpskerk slaat de NAM ondergronds gas op. Vanuit deze ondergrondse gasopslagen kan de NAM direct extra aardgas leveren als de vraag onverwacht snel stijgt.

Onafhankelijke controle

De NAM laat het effect van de gaswinning op de bodemdaling en de natuurwaarden nauwkeurig controleren.

Wellicht ook interessant

Hoe wordt aardgas geproduceerd?

Aardgaswinning op land gebeurt altijd op dezelfde manier: opsporen, boren van aardgas en vervolgens het opruimen van de winningslocatie.

Veiligheid en milieu

De activiteiten van de NAM hebben invloed op onze omgeving. Soms leiden ze tot overlast. De NAM doet er alles aan om dit te voorkomen.

Van bron tot fornuis

Als aardgas een fornuis of cv-ketel bereikt, heeft het een lange weg afgelegd. Dit noemen we de aardgasketen.