Voor Grijpskerk zijn dit de maandelijkse gasproductie- en injectievolumes, de druk- en temperatuurmetingen per put en de maandelijkse druk in het reservoir. Voor Norg rapporteert de NAM naast de maandelijkse gasproductie- en injectievolumes ook de reservoirdruk. De jaarrapportage verstuurt de NAM aan de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en na instemming publiceren we deze via de NAM website.

Rapportages Ondergrondse Gasopslag Grijpskerk

Rapportages Ondergrondse Gasopslag Norg

Belang van ondergrondse gasopslag

Bij Norg en Grijpskerk slaat de NAM ondergronds gas op. Vanuit deze ondergrondse gasopslagen kan de NAM direct extra aardgas leveren als de vraag onverwacht snel stijgt.

Gasopslag locaties

Bij Norg wordt laagcalorisch aardgas geïnjecteerd en geproduceerd. Bij Grijpskerk gaat het om hoogcalorisch aardgas. Beide locaties zijn in 1997 geopend.